Ga direct naar de inhoud

KG:041:2023:2 Aftopping 30%-regeling en uitgezonden werknemers

Publicatiedatum 13-06-2023, 14:38 | Laatste update 14-06-2023, 12:02

Aanleiding

Een inhoudingsplichtige zendt werknemers uit naar het buitenland. Deze werknemers voldoen aan de voorwaarden voor de 30%-regeling voor uitgezonden werknemers.

Vraag

Geldt de aftopping van de 30%-regeling zoals deze per 1 januari 2024 in werking treedt ook voor uitgezonden werknemers?

Antwoord

Nee.

Beschouwing

De bepalingen over de aftopping van de 30%-regeling zijn opgenomen in artikel 31a, achtste lid, Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB 1964). Deze bepaling ziet op werknemers die door een inhoudingsplichtige van buiten Nederland in dienstbetrekking worden genomen (ingekomen werknemers).
De bepalingen over de aftopping zijn niet ook opgenomen in artikel 31a, negende lid, Wet LB 1964. Deze bepaling ziet op werknemers die door een inhoudingsplichtige buiten Nederland worden uitgezonden (uitgezonden werknemers). De aftopping is daarmee voor uitgezonden werknemers niet van toepassing.

Deel deze pagina

Op deze pagina