Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Contact

Belangrijk!  Geen individuele vragen

Op deze site worden standpunten gepubliceerd die zijn ingenomen door de kennisgroepen van de Belastingdienst.

Als u een vraag wilt voorleggen die betrekking heeft op uzelf, een specifieke (gewezen) werknemer, pensioengerechtigde of werkgever moet u zich wenden tot de voor uzelf, die persoon of werkgever bevoegde inspecteur.

Individuele vragen kunt u door middel van het indienen van een verzoek om vooroverleg voorleggen aan de bevoegde inspecteur. Op www.belastingdienst.nl is aangegeven hoe u een verzoek om vooroverleg kunt indienen. Daar kunt u ook het standaardformulier "verzoek vooroverleg" downloaden.

Algemene vragen

Voor algemene vragen over belastingheffing en tarieven kunt u terecht op www.belastingdienst.nl of bij de belastingtelefoon (0800-0543). Dit is een gratis nummer.

Deel deze pagina

Op deze pagina