Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

Over de Kennisgroepen

Bij de uitvoering van wet- en regelgeving staat de Belastingdienst dagelijks voor keuzes bij de toepassing hiervan op individuele belastingplichtigen. Als daarbij vragen opkomen over hoe een bepaalde wettelijke regel moet worden uitgelegd en toegepast, kan een kennisgroep van de Belastingdienst zich hierover buigen. In deze kennisgroep zitten experts op het terrein waarover de vraag wordt gesteld. De kennisgroep neemt na een uitgebreide analyse een standpunt in.

Deze standpunten kunnen worden aangemerkt als beleid van de Belastingdienst. Dit overeenkomstig het antwoord van de staatssecretaris op vragen van de Tweede Kamer op 21 oktober 2022 (Aanhangsel Handelingen II 2022/23, nr. 459).

De standpunten geven uitleg aan wet- en regelgeving in een specifiek geval en zijn bindend voor de inspecteurs. Daarmee dragen ze bij aan de eenheid van beleid en uitvoering van de wet- en regelgeving door de Belastingdienst. Deze standpunten van de Belastingdienst dienen in principe voor iedereen op een gelijk moment en op dezelfde wijze toegankelijk te zijn.

Daartoe dient deze website.  

Deel deze pagina