Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:003:2022:12 Etikettering verkoopvordering bij toepassing van de doorschuifregeling

Aanleiding

X bezit alle aandelen in Holding BV. Holding BV bezit alle aandelen in Tussenholding BV. Tussenholding BV bezit alle aandelen in Werk BV. Tussenholding BV heeft verder geen bezittingen of schulden. Werknemer Y is in dienstbetrekking bij Werk BV en is cruciaal voor de continuïteit van de onderneming van Werk BV.

X wil zijn aandelen in Holding BV schenken aan Z. Holding BV, komt voorafgaand aan de schenking aan Z, met Y overeen dat Y 51% van de aandelen in Tussenholding BV koopt tegen een schuldig gebleven koopsom van € 1 miljoen. Holding BV heeft hierdoor een vordering van € 1 miljoen op Y. Holding BV is voornemens met dit bedrag te gaan beleggen op de beurs.

Nadat X zijn aandelen in Holding BV heeft geschonken aan Z, levert Holding X 51% van de aandelen in Tussenholding BV aan Y.

Vraag

X verzoekt om toepassing van de doorschuifregeling van artikel 4.17c van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Is de vordering van Holding BV die is ontstaan door de verkoop van 51% van haar aandelen in Tussenholding BV voorafgaand aan de schenking door X van de aandelen in Holding BV, beleggingsvermogen van Holding BV?

Antwoord

Ja. Holding BV verkrijgt een vordering op Y door de verkoop van 51% van de aandelen in Tussenholding BV. Bij de toepassing van de doorschuifregeling door X wordt deze vordering gerekend tot het beleggingsvermogen van Holding BV.

Beschouwing

Op het moment dat X zijn aandelen in Holding BV schenkt aan Z, staat de verkoop van 51% van de aandelen in Tussenholding BV aan Y vast. De economische eigendom van deze aandelen berust op dat moment al bij Y. Ook staat vast dat de koopsom door Holding BV niet zal worden aangewend voor ondernemingsdoeleinden. Hierdoor wordt de vordering van Holding BV op Y voor X bij de toepassing van de doorschuifregeling aangemerkt als beleggingsvermogen. De verkoop door Holding BV van 51% van de aandelen in Tussenholding BV is dus van invloed op de toepassing van de doorschuifregeling door X.

Deel deze pagina