Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:003:2022:5 Onbelast terugbetalen aandelenkapitaal na toepassing artikel 4.24 van de Wet inkomstenbelasting 2001

Aanleiding

X bezit alle aandelen in BV A en in BV B. De verkrijgingsprijs van de aandelen in BV B bedraagt € 100. X verkoopt zijn aandelen in BV B aan BV A voor de waarde in het economisch verkeer van € 10. Het negatieve vervreemdingvoordeel van
€ 90 mag X op grond van artikel 4.24, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) niet in aanmerking nemen. Dit negatieve vervreemdingsvoordeel wordt op grond van artikel 4.24, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 2001 gevoegd bij de verkrijgingsprijs van de aandelen in BV A.

Vraag

Kan X op grond van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel b, Wet IB 2001 onbelast kapitaal laten terugbetalen waarbij gebruik wordt gemaakt van de na toepassing van artikel 4.24 Wet IB verhoogde verkrijgingsprijs?

Antwoord

Ja. Dit is mogelijk als wordt voldaan aan de voorwaarden van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel b, Wet IB 2001.

Beschouwing

X verkoopt zijn aandelen in BV B aan BV A en behoudt het belang bij de activiteiten van BV B. Een negatief vervreemdingsvoordeel mag daarom op grond van artikel 4.24, eerste lid, Wet IB 2001 niet in aanmerking worden genomen. Wel verhoogt dit negatieve vervreemdingsvoordeel op grond van artikel 4.24, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 2001 de verkrijgingsprijs van de aandelen in BV A.

Voor het antwoord op de vraag of vervolgens via de weg van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel b, Wet IB 2001 deze verhoogde verkrijgingsprijs kan worden benut voor een onbelaste terugbetaling van kapitaal, is de voorafgaande toepassing van artikel 4.24 Wet IB 2001 niet relevant.

Artikel 4.24 Wet IB 2001 voorkomt een tussentijdse verliesneming bij de vervreemding van de aandelen in BV B. Om te voorkomen dat dit potentiële verlies uit aanmerkelijk belang verloren gaat, wordt dit gevoegd bij de verkrijgingsprijs van de aandelen in BV A, de vennootschap door middel waarvan het belang in BV B wordt behouden. Dat vervolgens deze verkrijgingsprijs wordt gebruikt voor een onbelaste terugbetaling van aandelenkapitaal, staat hier los van.

Deel deze pagina