Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:003:2022:9 Doorschuiffaciliteit bij schenking vanwege te lage onderbedelingsvordering

Aanleiding

X en Y zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. De gemeenschap van goederen bestaat voor € 60.000 uit aanmerkelijkbelangaandelen en voor € 40.000 uit overig vermogen. Bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap komen X en Y, meer dan twee jaar na de ontbinding van het huwelijk, overeen dat X alle goederen van de huwelijksgemeenschap verkrijgt. Hoewel Y recht heeft op een onderbedelingsvordering van € 50.000, neemt Y genoegen met € 30.000.

Vraag

Is de doorschuiffaciliteit van artikel 4.17c van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) van toepassing bij een te lage onderbedelingsvordering die is ontstaan bij de verdeling van de (ontbonden) huwelijksgemeenschap, waartoe aanmerkelijkbelangaandelen behoren, wanneer deze verdeling meer dan twee jaar na ontbinding van de huwelijksgemeenschap plaatsvindt.

Antwoord

Ja. De doorschuiffaciliteit van artikel 4.17c Wet IB 2001 is van toepassing op een evenredig gedeelte van de schenking door de te lage onderbedelingsvordering, als aan de overige voorwaarden van deze regeling wordt voldaan.

Beschouwing

Doordat Y genoegen neemt met een vordering van € 30.000, is sprake van een schenking van € 20.000 van Y aan X. Een onderbedelingsvordering is niet deelbaar. Daarom ziet de schenking van € 20.000 voor een evenredig gedeelte op de aanmerkelijkbelangaandelen – in casu 6/10 gedeelte van € 20.000 is € 12.000. Artikel 4.17c Wet IB 2001 kan worden toegepast op de schenking van € 12.000 mits aan alle overige voorwaarden wordt voldaan.

Ten overvloede: wanneer de verdeling van de huwelijksgemeenschap binnen twee jaar na de ontbinding van de huwelijksgemeenschap plaatsvindt, kan artikel 4.17 Wet IB 2001 van toepassing zijn.

Deel deze pagina