Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:003:2024:7 Aanvang achtjaarstermijn artikel 4.18 Wet IB 2001 bij partieel buitenlandse belastingplicht

Aanleiding

X woont in het buitenland en bezit alle aandelen in een niet in Nederland gevestigde vennootschap. X gaat in 2013 in Nederland wonen en kiest vanaf dat moment op grond van artikel 2.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) voor partieel buitenlandse belastingplicht. In 2017 eindigt deze partieel buitenlandse belastingplicht en in 2022 remigreert X naar het buitenland.

Vraag

Vangt de achtjaarstermijn van artikel 4.18 Wet IB 2001 voor X aan op het moment dat X in Nederland gaat wonen, in dit geval in 2013, en niet op het moment van einde van de buitenlandse belastingplicht in 2017?

Antwoord

Ja, zodra iemand in Nederland woont, vangt de achtjaarstermijn van artikel 4.18 Wet IB 2001 aan. Het kiezen voor partieel buitenlandse belastingplicht als bedoeld in artikel 2.6 Wet IB 2001 heeft hier geen invloed op.

Beschouwing

Op grond van artikel 4.16, eerste lid, onderdeel h, Wet IB 2001 is sprake van een fictieve vervreemding als een aanmerkelijkbelanghouder emigreert. Artikel 4.18 Wet IB 2001 bepaalt onder voorwaarden dat voor belastingplichtigen die slechts tijdelijk in Nederland wonen deze fictieve vervreemding buiten toepassing blijft. Artikel 4.18 Wet IB 2001 eist o.a. dat een aanmerkelijkbelanghouder voorafgaand aan zijn emigratie minder dan acht jaren in Nederland heeft gewoond.

Omdat X in 2013 in Nederland is gaan wonen en in 2022 remigreert naar het buitenland, wordt niet aan deze voorwaarde voldaan. Dat X vanaf 2013 kiest voor partieel buitenlandse belastingplicht doet hier niet aan af.

Vanaf 2013 gelden voor X op grond van artikel 2.6 Wet IB 2001 de regels van de hoofdstukken 4 en 5 van de Wet IB 2001 zoals die volgens hoofdstuk 7 van die wet gelden voor buitenlands belastingplichtigen. De periode van partieel buitenlandse belastingplicht eindigt in 2017. De toepassing van artikel 2.6 Wet IB 2001 beperkt zich tot de periode van partieel buitenlandse belastingplicht en is niet van invloed op de toepassing van artikel 4.18 Wet IB 2001 in 2022. Voor de toepassing van artikel 4.18 heeft X vanaf 2013 in Nederland gewoond.

Deel deze pagina

Op deze pagina