Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:024:2022:9 Middellijke inkoop van aandelen bij aandelenruil

Aanleiding

Een besloten vennootschap (hierna: BV X) en andere participanten houden participaties in een open fonds voor gemene rekening (hierna: FGR). Alle aandelen in BV X worden gehouden door [Y]. Aldus participeert [Y] indirect in voornoemde FGR.

[Y] brengt met de aandelen in BV X in, in de FGR tegen uitreiking van participaties (aan [Y]). Als gevolg van de aandelenruil ontstaat een wederkerig aandelenbelang: BV X is nu zowel aandeelhouder/participant als deelneming van de FGR.

Vraag

Kan een middellijke inkoop van aandelen worden onderkend bij een aandelenruil, waarbij de dochtervennootschap alle aandelen verwerft in de moedervennootschap?

Antwoord

Nee, bij een aandelenruil, waarbij de dochtervennootschap alle aandelen verwerft in de moedervennootschap is geen sprake van een middellijke inkoop van aandelen. Voor het onderkennen van een middellijke inkoop van aandelen is vereist dat er tegenover de verwerving van de aandelen in de moedervennootschap een betaling van een koopsom staat door de dochtervennootschap. In dat geval zou er namelijk sprake zijn van een vermogensverschuiving van de moedervennootschap naar haar aandeelhouder. Hiervan is echter geen sprake in de situatie van een aandelenruil.

Beschouwing

Van een middellijke inkoop is sprake wanneer aandelen in de moedervennootschap worden gekocht door een dochtervennootschap. In dat geval doet zich namelijk een vermogensverschuiving van de (moeder)vennootschap naar haar aandeelhouders voor, omdat het belang van de moedervennootschap in de dochtervennootschap in waarde afneemt. Dit komt doordat tegenover de koopsom die de dochter betaalt geen reel vermogensactief staat voor de moedervennootschap. Het belang dat de dochter in de moeder houdt is voor de moeder immers (middellijk) een belang in haarzelf.

Bij een aandelenruil verkrijgt de FGR (dochter) de aandelen in de moedervennootschap (BV X) niet tegen betaling van een koopsom, maar tegen uitreiking van participaties aan [Y]. In dat geval doet zich de hiervoor bedoelde verarming niet voor. Er is bij een aandelenruil als hiervoor beschreven, dus geen sprake van een middellijke inkoop.

Deel deze pagina

Op deze pagina