Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:040:2022:6 Onjuiste vertaling “pension scheme” in Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk

Aanleiding

In artikel III, onderdeel b, van het protocol behorende bij de Overeenkomst Nederland-Verenigd Koninkrijk 2008 (hierna: het protocol) wordt verwezen naar “pensioenfondsen”. Zie de volgende zinsnede:

 “(…) b. wat het Verenigd Koninkrijk betreft, pensioenfondsen (anders dan socialezekerheidsregelingen)(…)”.

In de eveneens authentieke Engelse taalversie wordt in plaats daarvan verwezen naar “pension schemes” (en niet naar “pension funds”).

Vraag

Is sprake van een onjuiste vertaling van het begrip “pension schemes” naar “pensioenfondsen” in artikel III, onderdeel b, van het protocol?

Antwoord

Ja, er is sprake van een onjuiste vertaling in artikel III, onderdeel b, van het protocol. De eerste verwijzing naar “pensioenfondsen” in artikel III, onderdeel b, van het protocol moet gelezen worden als “pensioenregelingen”.

Beschouwing

Artikel III, onderdeel b, van het protocol luidt als volgt (de eerste term “pensioenfondsen” is ter verduidelijking vetgedrukt):

“Het is wel te verstaan dat onder de uitdrukking „pensioenregeling” mede wordt verstaan: (…) b. wat het Verenigd Koninkrijk betreft, pensioenfondsen (anders dan socialezekerheidsregelingen) die uit hoofde van Deel 4 van de Finance Act 2004 zijn geregistreerd, met inbegrip van pensioenfondsen of pensioenregelingen die via verzekeringsondernemingen zijn opgezet en unit trusts waarvan de unit holders uitsluitend pensioenregelingen zijn. (…)”

De eerste (vetgedrukte) term “pensioenfondsen” in deze passage is een onjuiste vertaling van het begrip “pension schemes” waarnaar in de Engelse taalversie wordt verwezen. Elders in het protocol wordt de term “pension schemes” telkens (correct) vertaald met “pensioenregelingen”. Ook voor de vetgedrukte term moet dus worden gelezen “pensioenregelingen”.

Deel deze pagina