Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:040:2022:7 Uitkering van dividend door naar Malta verplaatste BV aan in Nederland woonachtige aandeelhouder.

Aanleiding

Een naar Nederlands recht opgerichte, op Malta gevestigde, vennootschap keert dividend uit aan haar aandeelhouder. Deze aandeelhouder/natuurlijk persoon is op grond van artikel 4 Algemene wet inzake rijksbelastingen én voor de toepassing van de Overeenkomst tussen Nederland en Malta 1977 (hierna: het Verdrag) inwoner van Nederland.
De vennootschap is voor de toepassing van het Verdrag inwoner van Malta. Ingevolge artikel 10, eerste lid, Verdrag mag het dividend in Nederland worden belast.

Vraag

Laat het Verdrag aan Nederland de keuze om dividendbelasting en/of inkomstenbelasting te heffen over het dividend?

Antwoord

Ja, het Verdrag schrijft niet voor op welke wijze de heffing over het dividend in Nederland moet plaatsvinden.

Beschouwing

Op grond van artikel 10, eerste lid, Verdrag komt het primaire heffingsrecht over het dividend toe aan het woonland van de aandeelhouder (in casu Nederland). Het Verdrag schrijft niet voor op welke wijze de heffing over het dividend moet plaatsvinden. Derhalve mag Nederland op grond van haar nationale recht dividendbelasting en/of inkomstenbelasting heffen over de dividenduitkering.

Deel deze pagina