Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:041:2022:2 Verdrag NL – BE, art. 20, tweede lid, Leraar wisselt van baan

Aanleiding

A, inwoner van België, werkt drie jaar als lid van het onderwijzend personeel (leraar) bij een Nederlandse onderwijsinstelling. Direct na de beëindiging van deze dienstbetrekking gaat hij als lid van het onderwijzend personeel werken bij een andere Nederlandse onderwijsinstelling.

Vraag

Is artikel 20, eerste lid, van het belastingverdrag tussen Nederland en België van toepassing bij de nieuwe werkgever?

Antwoord

Nee, artikel 20, eerste lid, van het belastingverdrag tussen Nederland en België is niet opnieuw van toepassing bij een (vrijwel) direct aansluitende nieuwe dienstbetrekking.

Beschouwing

Artikel 20, eerste lid, van het belastingverdrag tussen Nederland en België voorziet in een tijdelijke uitzondering op de hoofdregel van artikel 15 of 19. De woonstaat blijft maximaal 2 jaar heffingsbevoegd. Uit deze tijdelijkheid valt af te leiden dat de bepaling beoogt te voorkomen dat er bij tijdelijke tewerkstelling in de andere staat een verschuiving van belastingplicht optreed. Na verloop van twee jaar is er geen sprake meer van een tijdelijke situatie en is de hoofdregel van toepassing, daardoor verschuift het heffingsrecht naar de werkstaat.

Uit de tekst van artikel 20 kan worden afgeleid dat de toepassing van de bepaling per dienstbetrekking moet worden getoetst. De tekst luidt: ‘vanaf de feitelijke aanvang van die functie’. Dat betekent dat de bepaling meerdere keren van toepassing kan zijn.

Het voorgaande gaat echter niet zover dat bij een wisseling van dienstbetrekking gedurende of na afloop van de 2-jaarsperiode er een nieuwe 2-jaarstermijn gaat lopen. Een dergelijke uitleg zou immers in strijd zijn met het doel van de bepaling.

In de voorliggende casus is de termijn van 2 jaar inmiddels verstreken, er is geen sprake meer van een tijdelijke situatie en het heffingsrecht is overgegaan op het werkland. Indien nu een nieuwe termijn zou gaan lopen, zou het heffingsrecht weer (tijdelijk) overgaan op het woonland. Een dergelijke (herhaaldelijke) wisseling van heffingsrecht beoogt de bepaling nu juist te voorkomen. Om die reden gaat er in casu geen nieuwe termijn lopen bij de aanvang van de nieuwe dienstbetrekking.

Deel deze pagina

Op deze pagina