Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:041:2023:7 Verdrag NL-BE, art. 20, eerste lid, leraar emigreert

Aanleiding

A, inwoner van Nederland, werkt drie jaar als lid van het onderwijzend personeel (leraar) bij een Nederlandse onderwijsinstelling. In jaar 4 emigreert A naar België.

Vraag

Wordt ten gevolge van de emigratie van Nederland naar België artikel 20, eerste lid, van het belastingverdrag tussen Nederland en België (hierna: Verdrag NL-BE) van toepassing?

Antwoord

Nee, artikel 20, eerste lid, Verdrag NL-BE is niet van toepassing. Relevant is de feitelijke aanvangsdatum van de functie. Nu A ten tijde van de emigratie reeds meer dan twee jaar in de functie werkzaam was, wordt artikel 20, eerste lid, Verdrag NL-BE niet meer van toepassing. Zou sprake zijn van een emigratie binnen twee jaar vanaf de feitelijke aanvang van de functie, dan zou artikel 20, eerste lid, Verdrag NL-BE van toepassing zijn voor het restant van de tweejaarstermijn.

Beschouwing

Artikel 20, eerste lid, Verdrag NL-BE voorziet in een tijdelijke uitzondering op de hoofdregel van artikel 15 of 19, Verdrag NL-BE. De woonstaat blijft maximaal twee jaar vanaf het moment van aanvang van de functie als lid van het onderwijzend personeel heffingsbevoegd. Uit de tekst van artikel 20 Verdrag NL-BE kan worden afgeleid dat de toepassing van de bepaling per dienstbetrekking moet worden getoetst vanaf de feitelijke aanvang van die functie. De emigratie kwalificeert niet als (hernieuwde) aanvang van die functie. Om die reden gaat er in casu bij de emigratie geen nieuwe termijn lopen en is artikel 20 Verdrag NL-BE niet van toepassing. Dat betekent dat artikel 15 of 19, Verdrag NL-BE van toepassing is.

In de voorliggende casus is de termijn van twee jaar inmiddels verstreken. Zou de termijn van twee jaar vanaf de datum van de feitelijke aanvang van die functie niet zijn verstreken, dan is artikel 20, eerste lid, Verdrag NL-BE wel van toepassing tot de termijn van twee jaar is verstreken.

Deel deze pagina

Op deze pagina