Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:041:2024:7 Non habitual resident regime (Portugal) en verdragsinwonerschap

Aanleiding

Belanghebbende woont in Portugal en wordt daar als zogeheten residente não habitual of non-habitual resident (hierna: NHR) aangemerkt. Belanghebbende is enig aandeelhouder van de in Nederland gevestigde A BV. Deze vennootschap heeft in 2023 een dividenduitkering gedaan met inhouding van 15% dividendbelasting. Belanghebbende stelt dat hij als inwoner van Portugal kan worden aangemerkt in de zin van artikel 4, eerste lid, van het Verdrag Nederland-Portugal (hierna: Verdrag NL – PRT) waardoor hij kan verzoeken om toepassing van het verlaagde bronbelastingtarief van 10% voor dividenden zoals bedoeld in artikel 10, tweede lid, Verdrag NL - PRT.

Vraag

Kwalificeert een non habitual resident als inwoner van Portugal in de zin van artikel 4, eerste lid, Verdrag NL - PRT?

Antwoord

Ja.

Beschouwing

Portugal kent het zogenoemde non habitual resident regime (NHR). In casu kwalificeert belanghebbende volgens de Portugese belastingwetgeving als fiscaal inwoner van Portugal. Eén van de voorwaarden voor verdragsinwonerschap onder het Verdrag NL - PRT is dat de fiscaal inwoner van Portugal niet uitsluitend met zijn Portugese inkomsten is onderworpen aan de belastingheffing zoals bepaald in artikel 4, eerste lid, van het Verdrag. Dit is voor het non habitual resident regime niet het geval. Omdat sprake is van verdragsinwonerschap heeft belanghebbende toegang tot het Verdrag en kan verzoeken om toepassing van het verlaagde bronbelastingtarief van 10% voor dividenden wanneer hij ook aan de andere voorwaarden van artikel 10 voldoet. In de voorliggende situatie is onderdeel II, derde en vierde lid, van het Protocol inzake artikel 4 van het Verdrag NL - PRT overigens niet van toepassing.

Deel deze pagina