Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:051:2022:7 Vergoeding aan ex-partner voor tijdelijk voortzetten hoofdelijke aansprakelijkheid schuld na uit elkaar gaan

Aanleiding

Een man en een vrouw zijn gehuwd en beiden voor 50% eigenaar van een eigen woning en zijn gezamenlijk draagplichtig en hoofdelijk aansprakelijk voor de eigenwoningschuld op deze woning.

De man en de vrouw gaan scheiden. In het echtscheidingsconvenant is bepaald dat de woning en de schulden worden toebedeeld aan de man. Daarnaast is bepaald dat zolang de vrouw nog niet is ontslagen uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, de man daarvoor aan de vrouw een vergoeding is verschuldigd.

Vraag

Is de vergoeding die wordt betaald door de man aan de vrouw voor het tijdelijk voortzetten van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor een schuld aftrekbaar?

Antwoord

Nee. De vergoeding voor de voortzetting van de hoofdelijke aansprakelijkheid is niet aftrekbaar, omdat deze niet rechtstreeks is verbonden aan het opnemen van een geldlening die behoort tot de eigenwoningschuld. De kosten die worden betaald in verband hiermee zijn dan ook niet aftrekbaar.

Beschouwing

Kosten van geldleningen die behoren tot de eigenwoningschuld

Kosten van geldleningen die behoren tot de eigenwoningschuld zijn op grond van artikel 3.120, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning.

In onderdeel 4.5 van het besluit van 10 juni 2010, nr. DGB 2010/921 (Stcrt. 2010, 8462), is bepaald dat tot de kosten van een geldlening uitsluitend behoren de kosten die rechtstreeks zijn verbonden aan het opnemen, verlengen of aflossen van een geldlening (zie ook HR 19 mei 1982, ECLI:NL:HR:1982:AW9407, BNB 1982/175 en HR 23 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2136).

Het feit dat de kosten rechtstreeks verbonden moeten zijn aan het opnemen, verlengen of aflossen van de geldlening die behoort tot de eigenwoningschuld houdt in dat niet alle kosten die een verband hebben met het opnemen, verlengen of aflossen van de geldlening aan het criterium voldoen. Kosten die een wat meer indirect verband hebben met het afsluiten van de geldlening zijn niet aftrekbaar.

Onder de aftrekbare kosten van geldleningen vallen onder andere de advies- en bemiddelingskosten voor de hypotheekadviseur, de notariskosten voor de hypotheekakte en de taxatiekosten in verband met het afsluiten van de lening.

Vergoeding voortzetting van de hoofdelijke aansprakelijkheid

De vergoeding voor de voortzetting van de hoofdelijke aansprakelijkheid is niet aftrekbaar, omdat deze vergoeding niet rechtstreeks is verbonden aan het opnemen van een geldlening die behoort tot de eigenwoningschuld.

De vergoeding die de man aan de vrouw betaalt in de casus ziet namelijk op een onderlinge afspraak in verband met de afwikkeling van de (financiƫle) situatie van de man en de vrouw. Dat de man aan de vrouw een vergoeding betaalt zolang de vrouw niet is ontslagen uit haar hoofdelijke aansprakelijkheid, is een interne afspraak en heeft geen derdenwerking richting de geldverstrekker.

De vergoeding voor de voortgezette aansprakelijkheid kan daarnaast niet gelijk worden gesteld met een borgstellingsprovisie (vergoeding voor een borgtocht). Van een borgtocht is sprake als iemand zich tegenover de schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis van een derde, de hoofdschuldenaar. De vergoeding die de man aan de vrouw betaalt in de casus ziet daarentegen slechts op een onderlinge afspraak. De voortzetting van de hoofdelijke aansprakelijkheid is dus geen borgstelling waarbij de vrouw zich borg stelt voor de verbintenis van de man.

Deel deze pagina

Op deze pagina