Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:051:2023:10 Aflossingsachterstand en renteaftrek

Aanleiding

De belastingplichtige is op 2 januari 2013 een eigenwoningschuld van € 200.000 aangegaan, waarop ten minste annuïtair wordt afgelost. De maximale looptijd van de eigenwoningschuld is 360 maanden en eindigt in beginsel uiterlijk 31 januari 2043.[voetnoot 1] De belastingplichtige voldoet op 31 december 2016 door een incidentele aflossingsachterstand niet aan de aflossingseis. Op 31 december 2017 is de aflossingsachterstand door de belastingplichtige nog niet ingehaald en voldoet hij nog steeds niet aan de aflossingseis. De belastingplichtige kan niet aannemelijk maken dat de aflossingsachterstand het gevolg is van onvoldoende betalingscapaciteit of van een onbedoelde fout in de betaling of berekening van het aflossingsbedrag. De eigenwoningschuld gaat hierdoor per 1 januari 2018 over naar box 3. Op 1 november 2020 wordt de aflossingsachterstand ingehaald.

Vraag

Op welk moment keert de schuld weer als eigenwoningschuld terug naar box 1 en wat is vanaf dat moment de maximale looptijd?

Antwoord

Op 1 november 2020 is de aflossingsachterstand ingehaald en keert de schuld als eigenwoningschuld terug naar box 1. Vanaf dat moment kan de belastingplichtige tot uiterlijk 30 november 2045 de schuld aanmerken als eigenwoningschuld en de rente in aftrek brengen. Het oorspronkelijke aflossingsschema moet worden voortgezet.

Beschouwing

Omdat de belastingplichtige niet aannemelijk kan maken dat de aflossingsachterstand op 31 december 2017 het gevolg is van onvoldoende betalingscapaciteit in de zin van artikel 3.119e, tweede lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) of van een onbedoelde fout in de betaling of berekening van het aflossingsbedrag in de zin van artikel 3.119e, tweede lid, onderdeel b, Wet IB 2001, gaat de eigenwoningschuld per 1 januari 2018 over naar box 3. Een schuld die door toepassing van artikel 3.119e, tweede en derde lid, Wet IB 2001 naar box 3 overgaat, hoeft niet definitief in box 3 te blijven. Zodra de aflossingsachterstand die aanwezig was op het moment van de overgang naar box 3 is ingelopen, kwalificeert de schuld weer als eigenwoningschuld en gaat die schuld verplicht terug naar box 1 (Kamerstukken II 2015/16, 34305, nr. 6, p. 27-28).

Voetnoten

[Voetnoot 1, terug naar tekst] De aflossingsformule van artikel 3.119c, eerste lid, Wet IB 2001 gaat uit van volledige maanden. Op de lening hoeft in de maand waarin deze wordt aangegaan, in dit geval januari 2013, niet te worden afgelost. Wel is de rente over deze maand aftrekbaar.

Deel deze pagina