Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:051:2023:18 Fiscale partners die niet duurzaam gescheiden leven en twee woningen als hoofdverblijf hebben

Aanleiding

Fiscale partners X en Y leven niet duurzaam gescheiden en hebben twee woningen in eigendom. X heeft feitelijk zijn hoofdverblijf in de ene woning en Y heeft feitelijk zijn hoofdverblijf in de andere woning.

Vraag

X en Y doen beiden aangifte inkomstenbelasting waarbij zij beiden hun eigen woning als hoofdverblijf aanmerken. Is dit juist?

Antwoord

Nee.

Beschouwing

X en Y hebben ieder een andere woning als hoofdverblijf. Fiscale partners die niet duurzaam gescheiden leven, kunnen op grond van artikel 3.111, achtste lid, eerste zin, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) maar één woning als hoofdverblijf aanmerken. Als zij feitelijk twee hoofdverblijven hebben, moeten zij op grond van artikel 3.111, achtste lid, tweede zin, Wet IB 2001 samen één woning als hoofdverblijf kiezen. Als fiscale partners in hun aangifte inkomstenbelasting geen keuze maken voor één hoofdverblijf, wordt op grond van artikel 3.111, negende lid, Wet IB 2001 in beginsel geen enkele woning als hoofdverblijf aangemerkt en vallen beide woningen in box 3. Om dat te voorkomen, geldt de woning die in de eerst binnengekomen aangifte inkomstenbelasting als eigen woning is vermeld als hoofdverblijf (Kamerstukken II 1999/00, 26727, nr. 7, p. 187).

Deel deze pagina

Op deze pagina