Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:051:2023:19 Uitzendregeling en twee hoofdverblijven bij fiscale partners

Aanleiding

Belastingplichtigen X en Y zijn gehuwde fiscale partners en hebben een eigen woning in Nederland. X wordt uitgezonden naar het buitenland, maar wordt tijdens de duur van zijn uitzending voor de Nederlandse inkomstenbelasting geacht in Nederland te wonen. Daarom blijven X en Y tijdens de duur van de uitzending fiscale partners. X verplaatst zijn hoofdverblijf daadwerkelijk naar een huurwoning in het buitenland; Y blijft in de woning in Nederland wonen.

Vraag

Is voor X de woning in Nederland een eigen woning?

Antwoord

Ja, als X en Y in de aangifte inkomstenbelasting gezamenlijk kiezen om de woning in Nederland als hoofdverblijf aan te merken.

Beschouwing

X en Y hebben ieder een andere woning als hoofdverblijf. Als zij op grond van artikel 3.111, achtste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 gezamenlijk kiezen om de woning in Nederland als hoofdverblijf aan te merken, wordt dat voor de eigenwoningregeling ook geacht het hoofdverblijf van X te zijn. Dat betekent dat de woning in Nederland voor zowel X als Y een eigen woning is (Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1114).

Deel deze pagina