Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:051:2023:21 Bestaande eigenwoningschuld gaat over op nieuwe woning

Aanleiding

De belastingplichtige heeft een eigen woning met een bestaande eigenwoningschuld (hierna: BEWS) in de zin van artikel 10bis.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001). Hij koopt een nieuwe woning en betrekt deze even later anders dan tijdelijk als hoofdverblijf. De oude woning wordt een vakantiewoning en gaat met de daarbij behorende schuld over naar box 3.

Vraag

Is de schuld die de belastingplichtige voor de nieuwe woning aangaat een BEWS?

Antwoord

Ja. De schuld die de belastingplichtige voor de nieuwe woning aangaat, is op grond van artikel 10bis.1, vijfde lid, Wet IB 2001 een BEWS, voor zover die schuld niet hoger is dan de BEWS op de oude woning.

Beschouwing

Vanaf het moment dat de belastingplichtige de nieuwe woning verwerft tot aan het moment dat hij deze woning betrekt, kwalificeren zowel de nieuwe woning als de oude woning op grond van artikel 3.111 Wet IB 2001 als eigen woning. De oude woning is een eigen woning op grond van artikel 3.111, eerste lid, Wet IB 2001, omdat dit anders dan tijdelijk het hoofdverblijf van de belastingplichtige is. De nieuwe woning is een eigen woning op grond van artikel 3.111, derde lid, Wet IB 2001, omdat deze leeg staat en de belastingplichtige dat jaar anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking gaat staan. Voor die situatie is in artikel 10bis.1, vijfde lid, Wet IB 2001 geregeld dat de schuld die is aangegaan voor de nieuwe woning ook een BEWS is, voor zover die schuld niet hoger is dan de BEWS op de oude woning. De BEWS is dus tijdelijk ten hoogste verdubbeld. Na het betrekken van de nieuwe woning wordt de oude woning niet meer aangemerkt als eigen woning in de zin van artikel 3.111 Wet IB 2001, omdat deze wordt gebruikt als vakantiewoning. Daarom gaan de oude woning en de daarbij behorende schuld op dat moment over naar box 3. Op grond van artikel 10bis.1, zesde lid, Wet IB 2001 wordt op dat moment ook de tijdelijke verhoging van de BEWS teruggedraaid. De BEWS wordt verminderd met de tot de BEWS behorende schuld die de belastingplichtige had in verband met de woning die niet langer als eigen woning wordt aangemerkt (Kamerstukken II 2012/13, 33405, nr. 3, p. 9 en 44 en Kamerstukken II 2013/14, 33756, nr. 3. p. 52).

Deel deze pagina