Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:051:2023:6 Geen aftrekbare boeterente als deze niet reëel aan de eigen bv is verschuldigd

Aanleiding

Een belastingplichtige heeft een woning gekocht, die als eigen woning kwalificeert. Hij financiert de woning met leningen bij de besloten vennootschap (hierna: bv), waarvan hij 100% aandeelhouder is.  

In de geldleningsovereenkomst is:

  • een rentevastperiode van 30 jaar opgenomen;
  • geen boeterenteclausule opgenomen; en
  • opgenomen dat de geldnemer het recht heeft om te allen tijde het bedrag van de lening boetevrij geheel of gedeeltelijk af te lossen.

Enkele jaren later zijn de belastingplichtige en de bv overeengekomen dat het rentepercentage wordt gewijzigd. Voor het wijzigen van het rentepercentage brengt de bv boeterente aan de belastingplichtige in rekening. De belastingplichtige was financieel in staat om elders te financieren.

Vraag

Is sprake van (reële) aftrekbare boeterente als in de geldleningsovereenkomst tussen de belastingplichtige en de bv geen boeterenteclausule is overeengekomen en de lening te allen tijde boetevrij kan worden afgelost?

Antwoord

Nee. De boeterente is onder deze omstandigheden niet aftrekbaar.

Beschouwing

Boeterente is de reële vergoeding die een geldverstrekker in rekening brengt en die bestaat uit het renteverlies dat de geldverstrekker lijdt over de nog resterende rentevastperiode bij het (gedeeltelijk) aflossen, wijzigen of oversluiten van een schuld die behoort tot de eigenwoningschuld. Zie in dit kader onderdeel 4.6 van het besluit van de Minister van Financiën van 10 juni 2010, nr. DGB2010/921 (Stcrt. 2010, 8462).

Geen boeterenteclausule

In de geldleningsovereenkomst zijn geen beperkingen over de hoogte van de aflossingen en/of geen bepalingen over boeterente bij het wijzigen van de rente opgenomen. Dit betekent dat de verschuldigdheid van boeterente niet reëel is. De belastingplichtige kan zelfstandig inhoud geven aan een mogelijk bedoelde maar niet opgenomen voorwaarde, omdat hij naast schuldenaar ook enig aandeelhouder en bestuurder is van de bv. Aan de situatie dat de bv voorwaarden kan stellen, dient geen waarde te worden gehecht.

Te allen tijde boetevrij aflossen

In de geldleningsovereenkomst is opgenomen dat de geldnemer het recht heeft om te allen tijde het bedrag van de lening boetevrij geheel of gedeeltelijk af te lossen. De belastingplichtige had dus de mogelijkheid om de lening af te lossen door het aangaan van een nieuwe lening. Hiermee had hij de boeterente kunnen voorkomen. Een zakelijk handelende partij zou de lening boetevrij aflossen met een nieuw afgesloten lening tegen een actueel rentepercentage.

Deel deze pagina