Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:051:2023:9 Schuld aangegaan bij de fiscale partner en herfinanciering bij een bank

Aanleiding

De belastingplichtige en zijn fiscale partner kopen samen hun eerste woning. De belastingplichtige gaat voor de aankoop van zijn eigendomsaandeel in de woning een lening aan bij de fiscale partner. Na verloop van tijd herfinanciert de belastingplichtige deze lening bij een bank.

Vraag

Kan deze lening bij de bank als eigenwoningschuld worden aangemerkt?

Antwoord

Ja, als voor deze lening een contractuele verplichting geldt tot het gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig aflossen en aan de overige voorwaarden van artikel 3.119a, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) wordt voldaan.

Beschouwing

Schulden aan de fiscale partner behoren op grond van artikel 3.119a, zesde lid, onderdeel c, Wet IB 2001 niet tot de eigenwoningschuld. De schuld respectievelijk de vordering moet in box 3 worden opgenomen (Kamerstukken II 1998/99, 26727, nr. 3, p. 157).

Vanaf het moment dat de belastingplichtige de lening herfinanciert en deze nieuwe lening voldoet aan de voorwaarden voor kwalificatie van eigenwoningschuld van artikel 3.119a, eerste lid, Wet IB 2001, kan de lening op grond van artikel 3.119c, achtste lid, Wet IB 2001 wél een eigenwoningschuld zijn (Kamerstukken II 2013/14, 33950, nr. 3, p. 4-5). Op grond van artikel 3.119c, eerste lid, Wet IB 2001 gaat de maximale looptijd van 360 maanden in vanaf het moment dat de lening als eigenwoningschuld wordt aangemerkt (Kamerstukken II 2012/13, 33405, nr. 3, p. 25).

Deel deze pagina