Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:051:2024:2 Zesmaandsgoedkeuring voor verbouwingsdepot, maar niet voor nieuwbouwdepot

Aanleiding

De belastingplichtige sluit een koop/aanneemovereenkomst voor de bouw van een nieuwbouwwoning en gaat hiervoor een schuld aan bij een bank. De schuld kwalificeert als eigenwoningschuld. Het geleende bedrag wordt volledig op een nieuwbouwdepot gestort. Maandelijks betaalt de belastingplichtige rente voor de eigenwoningschuld aan de bank en ontvangt hij rente van de bank op het nieuwbouwdepot.

Vraag

Mag de belastingplichtige de betaalde rente gedurende de eerste zes maanden volledig aftrekken en hoeft hij deze dus niet te salderen met de op het nieuwbouwdepot ontvangen rente?

Antwoord

Nee.

Beschouwing

De zogenoemde zesmaandsgoedkeuring geldt alleen bij verbouwingen van bestaande woningen en niet bij nieuwbouw (besluit van de Minister van Financiën van 10 juni 2010 (Stcrt. 2010, 8462), onderdeel 3.2). Voor verbouwingsdepots is goedgekeurd dat gedurende de eerste zes maanden na het afsluiten van de schuld de rente en de kosten van de schuld steeds volledig in aftrek komen. Deze hoeven niet te worden gesaldeerd met de op het verbouwingsdepot ontvangen rente (besluit van de Minister van Financiën van 10 juni 2010 (Stcrt. 2010, 8462), onderdeel 3.2.1). Voor nieuwbouwdepots is er een goedkeuring op grond waarvan de schuld en het nieuwbouwdepot onder voorwaarden gedurende twee jaar niet in box 3, maar in box 1 vallen (besluit van de Minister van Financiën van 10 juni 2010 (Stcrt. 2010, 8462), onderdeel 3.4). Eén van de voorwaarden is juist dat de betaalde rente wél wordt gesaldeerd met de rente die op het nieuwbouwdepot wordt ontvangen.

Deel deze pagina