Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:051:2024:5 Geen aftrek advieskosten als lening niet wordt afgesloten of aangepast

Aanleiding

Een adviseur heeft advieskosten in rekening gebracht voor een lening die tot een eigenwoningschuld zou moeten leiden. Of de advieskosten worden in rekening gebracht voor aanpassing van een lening die al als eigenwoningschuld kwalificeert. De lening wordt echter niet afgesloten of aangepast.

Vraag

Zijn de kosten voor het advies aftrekbaar als aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning als de lening niet wordt afgesloten of aangepast?

Antwoord

Nee.

Beschouwing

Op grond van artikel 3.120, eerste lid, onderdeel b, van de Wet IB 2001 (hierna: Wet IB 2001) zijn de kosten van geldleningen die behoren tot de eigenwoningschuld aftrekbaar. In onderdeel 4.5 van het besluit van de Minister van Financiën van 10 juni 2010 (Stcrt. 2010, 8462) is bepaald dat tot de kosten van een geldlening uitsluitend behoren de kosten die rechtstreeks zijn verbonden aan het opnemen, verlengen of aflossen van een geldlening (zie ook HR 19 mei 1982, ECLI:NL:HR:1982:AW9407 en HR 23 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2136). Dit betekent dat alleen de advieskosten voor een lening die daadwerkelijk tot (aanpassing van) een eigenwoningschuld heeft geleid aftrekbaar zijn als aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de zin van artikel 3.120, eerste lid, onderdeel b, Wet IB 2001. Als de advieskosten zijn gemaakt met het oog op aanpassing van een eigenwoningschuld en de lening wordt niet aangepast, zijn dit dus geen aftrekbare kosten.

Deel deze pagina

Op deze pagina