Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:057:2022:3 Drietal vragen premie AWf

Aanleiding

Vraag 1 Onbetaald verlof

Een werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dat geen oproepovereenkomst is, voor 30 uur per week. De werknemer neemt gedurende twee maanden 10 uur per week onbetaald verlof op.

Vraag 2 Urenvermindering 

Een werknemer heeft een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dat geen oproepovereenkomst is, voor 30 uur per week. De werkgever en de werknemer spreken af dat de werknemer gedurende twee maanden 20 uur per week werkt. Deze afspraak wordt opgenomen in een addendum. In de casus is niet opgenomen of het loon ook evenredig wordt verlaagd. Wij gaan ervan uit dat dit wel het geval is.  

Vraag 3 Cafetariasysteem 

Een werknemer kan jaarlijks door middel van een cafetariasysteem binnen een bepaalde bandbreedte zijn arbeidsomvang per week voor het volgende jaar kiezen. Dit kan een urenuitbreiding, maar ook een urenvermindering zijn.

Vragen

Bij de kennisgroep zijn een drietal vragen ingediend die zien op de van toepassing zijnde premie AWf (premie WW) indien sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in geval:

  1. de werknemer onbetaald verlof opneemt;
  2. de arbeidsomvang wordt verminderd; en
  3. de werknemer jaarlijks het aantal te werken uren kan aanpassen door middel van een cafetariasysteem.

Antwoorden

  1. De lage premie AWf is van toepassing nu van een oproepovereenkomst geen sprake is bij het opnemen van onbetaald verlof.
  2. De lage premie AWf is van toepassing nu van een oproepovereenkomst geen sprake is in geval van een urenvermindering.
  3. De lage premie AWf is van toepassing. Van een oproepovereenkomst is geen sprake.

Beschouwing

Een werkgever mag over een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd welke geen oproepovereenkomst is, de lage WW-premie afdragen op grond van artikel 27 Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: Wfsv).

Op grond van artikel 7:628a lid 9 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) is sprake van een oproepovereenkomst als de omvang van de arbeid niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdvak van ten hoogste een maand of niet is vastgelegd als één aantal uren per tijdvak van ten hoogste een jaar waarbij het recht op loon niet gelijkmatig over die tijdseenheid gespreid is. En er is sprake van een oproepovereenkomst als de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten.

Vraag 1 Onbetaald verlof

Door het opnemen van onbetaald verlof wordt de arbeidsomvang die is opgenomen in de arbeidsovereenkomst niet aangepast. Er is in de arbeidsovereenkomst bij het opnemen van onbetaald verlof dus nog steeds sprake van één aantal uren per tijdvak van ten hoogste een maand. De arbeidsovereenkomst wordt door het opnemen van onbetaald verlof geen oproepovereenkomst. De arbeidsovereenkomst voldoet aan de voorwaarden voor het toepassen van de lage premie AWf (schriftelijk, onbepaalde tijd, geen oproepovereenkomst).

Vraag 2 Urenvermindering

In geval van een arbeidsovereenkomst waarin de arbeidsomvang is afgesproken als 30 uur per week mag de werkgever de lage premie AWf toepassen. Op het moment dat werkgever en werknemer schriftelijk afspreken dat de werknemer gedurende een bepaalde periode minder uren gaat werken bevat de arbeidsovereenkomst meer dan één arbeidsomvang. De vraag komt dan op of de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst wordt.

Op 22 november 2021 is het rapport "Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie" aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Dit rapport heeft geleid tot een gewijzigd standpunt met betrekking tot de definitie van een oproepovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst kan meer dan één arbeidsomvang bevatten zonder dat de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst wordt, zolang de arbeidsomvang maar is vastgelegd als één aantal uren per tijdvak van ten hoogste een maand. In casu is dit het geval. De werknemer heeft eerst een arbeidsomvang van 30 uur per week, gedurende een bepaalde periode een arbeidsomvang van 20 uur per week en daarna weer een arbeidsomvang van 30 uur per week. Per tijdvak van ten hoogste een maand ligt het aantal te werken uren vast als één aantal uren. In dit geval is daarom geen sprake van een oproepovereenkomst. De arbeidsovereenkomst voldoet ook aan de andere twee voorwaarden (schriftelijk en onbepaald tijd) waardoor de werkgever de lage premie AWf verschuldigd is.

Vraag 3 Cafetariasysteem

Op het moment dat een werknemer jaarlijks de arbeidsomvang per week kan wijzigen komt de vraag op of de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst wordt.

Het eerder genoemde rapport Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie heeft geleid tot een gewijzigd standpunt met betrekking tot de definitie van een oproepovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst kan meer dan één arbeidsomvang bevatten zonder dat de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst wordt.

In casu is dit het geval. De werknemer heeft één arbeidsomvang van een bepaald aantal uren per week. Jaarlijks kan de werknemer voor het volgende kalenderjaar ervoor kiezen een ander aantal uren per week te werken. Per tijdvak van ten hoogste een maand ligt het aantal te werken uren vast als één aantal uren. Daarom is in dit geval geen sprake van een oproepovereenkomst. Als de arbeidsovereenkomst ook voldoet aan de andere twee voorwaarden (schriftelijk en onbepaalde tijd) blijft de werkgever de lage premie AWf verschuldigd.

Deel deze pagina