Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:063:2023:4 Taakafsplitsing bij een stichting

Aanleiding

Stichting X heeft als taak het beheren en exploiteren van onroerende zaken ten bate van niet-algemeen nuttige rechtspersonen, die die zaken van haar huren. X verkoopt een bepaalde onroerende zaak en geeft de opbrengst aan de rechtspersonen die die zaak huurden. Deze richten een nieuwe stichting op die een vervangende onroerende zaak koopt en gaat verhuren aan de rechtspersonen. Zij verstrekken daarbij de verkregen opbrengst als lening aan de nieuwe stichting die daarmee de aankoop financiert.   

Vraag

Is sprake van taakafsplitsing in de zin van het beleidsbesluit van 13 december 2022 (nr. 2022-0000023865, Staatscourant 2022, 32167) als de afgesplitste taak en het bijhorende vermogen in verschillende rechtspersonen terecht komen?

Antwoord

Nee, van taakafsplitsing is alleen sprake indien de ontvangende rechtspersoon de taak en het bijbehorende vermogen krijgt. Als taak en bijbehorend vermogen niet bij elkaar blijven, is geen sprake van een situatie als bedoeld in de goedkeuring van het beleidsbesluit.

Beschouwing

Als een rechtspersoon een taak afsplitst en ter financiering daarvan een vermogen meegeeft aan de rechtspersoon die die taak voortaan gaat uitvoeren, kan dat een schenking zijn. Het beleidsbesluit 2022-0000023865, merkt een aantal situaties niet aan als belastbare schenking. Onderdeel 2 beschrijft daarbij een taakafsplitsing:

“een stichting of vereniging brengt haar activiteiten of een zelfstandig onderdeel van haar activiteiten met de daarbij behorende activa en passiva (hierna: een taak) onder in een stichting met dezelfde doelstelling. Die stichting zet die taak voort”.

In de casus van de aanleiding is dit niet aan de orde. Er is geen sprake van een taakafsplitsing als de taak (hier: huisvesting) en de financiering (de ontvangen koopsom) niet in dezelfde rechtspersoon terechtkomen.

Deel deze pagina