Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:063:2023:34 Premiesplitsingsbesluit en digitale vastleggingen

Aanleiding

Een verzekeraar heeft vragen over vastleggingen in het kader van het premiesplitsingsbesluit (besluit van 14 december 2010 (Stcrt. 2010, 20508)) in het digitale tijdperk.

Vragen

  1. Is het ook mogelijk om een papieren ondertekend en gedagtekend aanvraagformulier elektronisch te uploaden?
  2. Is een fysiek (op papier) ondertekend en gedagtekend aanvraagformulier in het kader van het premiesplitsingsbesluit vereist?

Antwoorden

  1. Ja, mits duidelijk is wie waarvoor premieplichtig is.
  2. Nee, mits duidelijk is wie waarvoor premieplichtig is.

Beschouwing vraag 1

Uit het premiesplitsingsbesluit blijkt dat het gaat om de ondubbelzinnige premieverschuldigdheid door ondertekening van het aanvraagformulier. Ook bij meerdere premieplichtigen en/of verzekerden moet duidelijkheid uit het aanvraagformulier en de polis blijken, wie welke premie verschuldigd is en waarop die premie betrekking heeft. De wijze van archivering van het aanvraagformulier is daaraan ondergeschikt. Het is dus mogelijk om een fysiek ondertekend aanvraagformulier te uploaden, waardoor deze in de administratie van de verzekeraar wordt opgenomen.

Beschouwing vraag 2

In het premiesplitsingsbesluit staat de premieverschuldigdheid centraal. Over de premieverschuldigdheid mag daarom geen enkel misverstand bestaan. Er bestaat geen misverstand als de verzekeraar binnen het (digitale) aanvraagproces borgt, dat iedere premieplichtige/verzekeringsnemer zelfstandig de keuze uitbrengt ten aanzien van de premieplicht van de (kruislings) te sluiten overlijdensrisicoverzekering.

Deel deze pagina