Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:063:2023:34 Premiesplitsingsbesluit en digitale vastleggingen

Aanleiding

Een verzekeraar heeft vragen gesteld over de vastlegging in het kader van het premiesplitsingsbesluit (besluit van 14 december 2010 (Stcrt. 2010, 20508)) in het digitale tijdperk.

Vragen

  1. Is in het kader van het premiesplitsingsbesluit een fysiek ondertekend en gedagtekend aanvraagformulier op papier vereist?
  2. Zo ja, is het mogelijk om dit papieren ondertekend en gedagtekend aanvraagformulier elektronisch te uploaden?

Antwoorden

  1. Ja, over de (gesplitste) premieverschuldigdheid mag geen enkel misverstand kunnen bestaan.
  2. Ja, als het fysiek ondertekende formulier (PDF-document) door het uploaden ervan in de administratie van de verzekeraar wordt opgenomen, is eveneens voldaan aan de bepalingen van het premiesplitsingsbesluit.

Beschouwing vraag 1

  1. In het premiesplitsingsbesluit staat de premieverschuldigdheid centraal. Bij het invullen van een digitaal aanvraagscherm is niet ondubbelzinnig duidelijk of de ‘aangevinkte’ premieschuldige ook zelf instemt met die hoedanigheid. Daarom blijft ook in het huidig tijdsgewricht een fysiek ondertekend en gedagtekend aanvraagformulier in het kader van het premiesplitsingsbesluit formulier noodzakelijk.

Beschouwing vraag 2

  1. Het gaat om de ondubbelzinnige premieverschuldigdheid door ondertekening van het aanvraagformulier. De wijze van archivering van dit formulier is daaraan ondergeschikt.

Deel deze pagina

Op deze pagina