Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:070:2022:17 Waardering verzekeringen in box 3 bij faillissement verzekeraar

Aanleiding

Een verzekeraar verkeert in faillissement. De curatoren in het faillissement hebben de waarden en uitkeringen van de verzekeringen naar beneden bijgesteld, namelijk naar x%. Dit is in een openbaar verslag een paar maanden na de peildatum van 1 januari kenbaar gemaakt. De waardering ziet ook op de waarde op de peildatum.

Vraag

Mag een belastingplichtige met een verzekering bij de in faillissement verkerende verzekeraar de waarde van de verzekering op de peildatum van 1 januari al op x% waarderen in box 3?

Antwoord

Ja. Voor de waardering van de verzekeringen op de peildatum van box 3 kan een belastingplichtige rekening houden met feiten en omstandigheden die bekend zijn geworden na de peildatum als deze van invloed zijn op de waarde van de verzekering op de peildatum. In dit geval kan een belastingplichtige dus rekening houden met het feit dat de waardering van de verzekering door de curatoren op x% is gesteld.

Beschouwing

Voor de waardering op de peildatum van box 3 dient niet alleen rekening te worden gehouden met de waardebepalende omstandigheden die op dat moment voor de deelnemers aan het economische verkeer bekend zijn of kunnen zijn, maar ook met hetgeen na dat tijdstip bekend is geworden omtrent de destijds bestaande werkelijke toestand van de bezitting. Dit standpunt is gebaseerd op vaste jurisprudentie van de Hoge Raad omtrent waarderingen van bezittingen op een peildatum.

Deel deze pagina

Op deze pagina