Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:070:2022:3 Ingegane oudedagsverplichting en omzetting in lijfrenterekening: minimale uitkeringsduur

Aanleiding

De directeur-grootaandeelhouder (hierna: de DGA) heeft een oudedagsverplichting bij zijn eigen BV, waarbij de uitkeringen al zijn ingegaan. De DGA wil de oudedagsverplichting omzetten in een lijfrenterekening. De DGA is op dat moment 4 jaar ouder dan de leeftijd die 5 jaar hoger is dan zijn AOW-leeftijd. De oudedagsverplichting keert al 9 jaar uit.

Vraag

De vraag is wat de minimale uitkeringsduur van de lijfrente is.

Antwoord

De minimale uitkeringsduur is 11 jaar.

Beschouwing

Wettelijk kader

Op grond van artikel 3.126a, vierde lid, onderdeel a, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) moeten de eerste lijfrentetermijnen worden uitgekeerd uiterlijk in het kalenderjaar waarin de belastingplichtige de leeftijd bereikt die 5 jaar hoger is dan de pensioengerechtigde leeftijd, bedoeld in artikel 7a, lid 1 van de Algemene Ouderdomswet.

In het besluit van de Staatssecretaris van Financiƫn van 22 juni 2022, nr. 2022-13302, is voor de omzetting van een oudedagsverplichting in een lijfrente een goedkeuring opgenomen. De goedkeuring houdt in dat de leeftijdsgrens die geldt voor de aankoop van een lijfrente als bedoeld in artikel 3.126a, lid 4, onderdeel a, subonderdeel 1, Wet IB 2001, niet van toepassing is in het geval het bedrag van een oudedagsverplichting wordt aangewend ter verkrijging van een lijfrente.

Voor die goedkeuring geldt onder meer als voorwaarde dat de minimale uitkeringsduur van 20 jaar genoemd in artikel 3.126a, lid 4, Wet IB 2001 mag worden verminderd met de periode die verstreken is tussen het moment waarop de gerechtigde de AOW-leeftijd heeft bereikt en het moment waarop de eerste termijn van de lijfrente wordt uitgekeerd.

De DGA is 4 jaar ouder dan de leeftijd die 5 jaar hoger is dan zijn AOW-leeftijd. Dus er is 9 jaar verstreken sinds de DGA de AOW-leeftijd heeft bereikt. De minimale uitkeringsduur is dan 20 jaar verminderd met 9, dat is 11 jaar.

Deel deze pagina

Op deze pagina