Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:070:2022:4 Overgaan van het recht op de resterende termijnen van een lijfrenterekening middels een legaat naar goed doel

Aanleiding

De genieter van de termijnen van een lijfrenterekening overlijdt vóór uitkering van de laatste termijn. Men wil het recht op de nog niet uitgekeerde termijnen middels een legaat laten overgaan naar een goed doel.

Vraag

Is het fiscaal toegestaan dat het recht op de nog niet uitgekeerde termijnen van een lijfrenterekening, waarvan de genieter vóór uitkering van de laatste termijn overlijdt, middels een legaat overgaat naar een goed doel?

Antwoord

Op grond van artikel 3.126a, lid 6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 moet het recht op de nog niet uitgekeerde termijnen van een lijfrenterekening, waarvan de genieter vóór uitkering van de laatste termijn overlijdt, overgaan op zijn erfgenamen. Als de legataris erfgenaam is, luidt het antwoord op de vraag bevestigend.
Is de legataris echter geen erfgenaam, dan voldoet de lijfrenterekening niet meer aan de fiscale voorwaarden waardoor negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking worden genomen en revisierente is verschuldigd.

Deel deze pagina