Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:070:2023:18 Toepassing wettelijke termijn bij overlijden gerechtigde in diens wettelijke termijn

Aanleiding

De belastingplichtige heeft een lijfrente (een lijfrenteverzekering waarbij hij begunstigde is dan wel een lijfrenterekening waarvan hij rekeninghouder is). De lijfrente bereikt in jaar t=0 de einddatum. De belastingplichtige is op dat moment nog in leven. De belastingplichtige is ná de einddatum, maar nog wel in jaar t=0 overleden. Eind jaar t=2 ontvangt de verzekeraar/bank een e-mail van de opvolgende begunstigde met het verzoek de uitkering op haar eigen rekening te storten.

Vraag

Is het verzoek binnen de wettelijke termijn van artikel 3.133, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) ontvangen?

Antwoord

Ja. Na overlijden van de belastingplichtige begint een nieuwe wettelijke termijn, namelijk 31 december van het tweede kalenderjaar na de datum van het overlijden.

Beschouwing

In het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 16 mei 2019 (Stcrt. 2019, 30558) (hierna besluit) is in onderdeel 4.2.7 het volgende opgenomen:

“In de praktijk komt de volgende situatie voor. Een verzekerd persoon moet na het bereiken van de contractuele datum bij in leven zijn een lijfrente bedingen binnen de wettelijke termijn die daarvoor bestaat (artikel 3.133, derde lid, Wet IB 2001). Deze persoon komt echter te overlijden voordat hij zijn lijfrente heeft kunnen bedingen. In dergelijke situaties zijn de verzekeraars over het algemeen bereid een nabestaandenlijfrente te doen ingaan. In dat geval kan fiscaalrechtelijk hierbij worden aangesloten. De wettelijke termijn voor het bedingen van een nabestaandenlijfrente vangt dan aan op de datum van overlijden van de verzekerde persoon.”

De belastingplichtige is overleden. Voor de opvolgende begunstigde is dan voor de aan te kopen lijfrente sprake van een nabestaandenlijfrente.

Vervolgens staat in paragraaf 4.6 van het besluit het volgende:

“Voor een nabestaandenlijfrente is de uiterste datum 31 december van het tweede kalenderjaar na de datum van overlijden (artikel 3.133, derde lid, Wet IB 2001).”  

De nieuwe wettelijke termijn in deze casus is 31 december van jaar t=2, zijnde 31 december van het tweede kalenderjaar na de datum van overlijden.

Deel deze pagina