Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:070:2023:4 Overschrijding wettelijke termijn en uiterlijk tijdstip ingaan uitkeringen tijdelijke oudedagslijfrente  

Aanleiding

De belastingplichtige bereikt in jaar t=2 de AOW-leeftijd. Hij heeft een lijfrenteverzekering afgesloten die expireert in jaar t=0. De belastingplichtige wil het expiratiekapitaal gebruiken voor een tijdelijke oudedagslijfrente.

Vraag

Is het toegestaan het expiratiekapitaal te laten staan tot en met 31 december van jaar t=1 en dan op 1 januari van t=2 een uitkerende tijdelijke oudedagslijfrente te laten ingaan?

Antwoord

Nee.

Beschouwing

Op grond van artikel 3.133, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 moeten de lijfrentetermijnen uiterlijk zijn vastgesteld (of omzetting in een andere zodanige aanspraak hebben plaatsgevonden) op 31 december van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar van de contractueel overeengekomen datum bij leven. De lijfrentetermijnen worden pas vastgesteld op 1 januari van jaar t=2. Echter, de wettelijke termijn is al overschreden op 31 december van jaar t=1.

Deel deze pagina