Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:202:2022:4 Postoperatieve bh en uitgaven voor specifieke zorgkosten

Aanleiding

Bij belastingplichtige is één borst geamputeerd vanwege borstkanker. Na deze operatie heeft zij een speciale bh moeten dragen om het herstel te bevorderen. Deze postoperatieve bh heeft zij zelf aangeschaft en is niet vergoed door de verzekeraar (alleen speciaal in het ziekenhuis aangemeten postoperatieve bh’s komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking). Later heeft ze een borstprothese gekregen. Belastingplichtige wil de aanschafkosten van de posteratieve bh in aftrek brengen als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Vraag

Kan een postoperatieve bh worden aangemerkt als hulpmiddel in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001)?

Antwoord

Ja. De postoperatieve bh kan worden aangemerkt als hulpmiddel in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001, aangezien deze van een zodanige aard is dat deze hoofzakelijk door zieke mensen zal worden gebruikt. De uitgaven voor dit hulpmiddel kunnen in aftrek worden gebracht als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Beschouwing

Wettelijk kader

Ingevolge artikel 6.1 Wet IB 2001 is de persoonsgebonden aftrek het gezamenlijke bedrag van de in het kalenderjaar op de belastingplichtige drukkende persoonsgebonden aftrekposten. Uitgaven voor specifieke zorgkosten worden op grond van artikel 6.1, tweede lid, onderdeel d, Wet IB 2001 aangemerkt als persoonsgebonden aftrekposten.

Artikel 6.17, eerste lid, aanhef en onderdeel d, Wet IB 2001 bepaalt dat uitgaven voor specifieke zorgkosten de uitgaven zijn die wegens ziekte of invaliditeit zijn gedaan voor andere hulpmiddelen, voor zover deze hulpmiddelen van een zodanige aard zijn dat zij hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt.

Met de term ‘hoofdzakelijk’ wordt ten minste 70% bedoeld.

Beschouwing

In deze casus wordt de postoperatieve bh aangeschaft in verband met ziekte. Indien sprake is van een hulpmiddel in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001, bestaat recht op aftrek als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

De postoperatieve bh is een hulpmiddel. Uit diverse folders van ziekenhuizen - maar ook websites van (internet)winkels - komt naar voren dat postoperatieve bh’s vaak worden aangeraden na borstoperaties ter bevordering van het herstel. Het is ook mogelijk een normale bh te dragen na een operatie. Een postoperatieve bh is echter met name bedoeld voor sneller herstel na borstoperaties. Ze zijn - anders dan normale bh’s - niet gemaakt voor ondersteuning van de borsten, maar voor herstel na een borstoperatie. Na een borstoperatie is sprake van wonden en algehele malaise. Deze toestand kan worden aangemerkt als ziekte. Tijdens het herstel van een operatie is derhalve sprake van een ziek of invalide persoon. Hieraan doet niet af dat een borstoperatie ook om niet-medische redenen (zoals esthetische redenen) kan worden uitgevoerd. Een postoperatieve bh bezit dus een bijzondere hoedanigheid waardoor niet-zieke personen deze niet zullen gebruiken. De postoperatieve bh is hiermee een hulpmiddel in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001.

Conclusie

De postoperatieve bh kan worden aangemerkt als hulpmiddel in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001 omdat deze hoofdzakelijk door zieke mensen zal worden gebruikt. De uitgaven voor de postoperatieve bh kunnen in aftrek worden gebracht als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Deel deze pagina