Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:202:2024:12 Verzend- en douanekosten verbonden aan de import van voedingssupplementen en uitgaven voor specifieke zorgkosten

Aanleiding

Een belastingplichtige bestelt voedingssupplementen die vanuit een ander continent worden opgestuurd naar Nederland. Hierdoor betaalt belastingplichtige verzend-, douane-, en administratiekosten in verband met de bestelling van de voedingssupplementen.

Vragen

  1. Kwalificeren voedingssupplementen als uitgaven voor een farmaceutisch hulpmiddel als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001)?
  2. Kwalificeren de verzend-, douane-, en administratiekosten in verband met het bestellen van de voedingssupplementen als uitgaven voor specifieke zorgkosten?

Antwoorden

  1. Als de voedingssupplementen worden voorgeschreven door een arts en deel uitmaken van een medische behandeling kwalificeren de voedingssupplementen als farmaceutisch hulpmiddel als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel c, Wet IB 2001.
  2. Dit is afhankelijk van het antwoord op de vraag of de voedingssupplementen kwalificeren als farmaceutisch hulpmiddel. De verzend-, douane- en administratiekosten maken deel uit van de aanschafprijs van de voedingssupplementen en vormen geen afgeleide kosten. Als de voedingssupplementen kwalificeren als farmaceutisch hulpmiddel, kwalificeren ook deze kosten als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Beschouwing

Farmaceutisch hulpmiddel

Op grond van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel c, Wet IB 2001 kwalificeren farmaceutische hulpmiddelen, voor zover zij worden aangeschaft in verband met ziekte of invaliditeit en door een arts zijn voorgeschreven, als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Uitgaven voor voedingssupplementen zijn niet zonder meer aftrekbaar; ook niet als deze zijn verstrekt op voorschrift van een arts. Dit omdat voedingssupplementen ook worden gebruikt voor andere doeleinden dan de voorkoming of behandeling van ziekte (Gerechtshof Den Haag 1 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:619, r.o. 7.4). Dit is anders als de voedingssupplementen deel uitmaken van een medische behandeling of therapie (Gerechtshof Amsterdam 28 mei 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:1811, r.o. 4.2).

Enkel wanneer voedingssupplementen deel uitmaken van een medische behandeling of therapie en worden voorgeschreven door een arts, is sprake van een farmaceutisch hulpmiddel als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel c, Wet IB 2001.

Verzend-, douane- en administratiekosten

Belastingplichtige betaalt niet enkel voor de voedingssupplementen zelf, maar betaalt ook verzend-, douane- en administratiekosten om de voedingssupplementen bij hem te krijgen. Deze kosten maken deel uit van de aanschafprijs van de voedingssupplementen. Het gaat daarbij niet om zogenoemde afgeleide kosten. Deze kosten moeten namelijk worden gemaakt om de voedingssupplementen bij belastingplichtige te krijgen.

Als de voedingssupplementen kwalificeren als farmaceutisch hulpmiddel, kwalificeren ook de verzend-, douane- en administratiekosten als uitgaven voor een farmaceutisch hulpmiddel als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel c, Wet IB 2001.

Deel deze pagina

Op deze pagina