Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:202:2024:2 Bril voor kleurenblindheid en uitgaven voor specifieke zorgkosten

Aanleiding

Belanghebbende is kleurenblind. Hij is werkzaam als elektrotechnicus en heeft hierbij moeite met het onderscheiden van gekleurde draden. Hij schaft hiervoor een bril voor kleurenblindheid aan.

Vraag

Komen de aanschafkosten voor een bril voor kleurenblindheid in aanmerking als uitgaven voor specifieke zorgkosten?

Antwoord

Nee, de aanschafkosten voor een bril voor kleurenblindheid komen niet in aanmerking als uitgaven voor specifieke zorgkosten, omdat de bril voor kleurenblindheid dient ter ondersteuning van het gezichtsvermogen. Daardoor is geen sprake van een ander hulpmiddel als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001).

Beschouwing

Wettelijk kader

In artikel 6.17, eerste lid, Wet IB 2001 worden uitgaven voor specifieke zorgkosten gedefinieerd als uitgaven die wegens ziekte en invaliditeit zijn gedaan voor in dat artikellid limitatief opgesomde posten. In onderdeel d van artikel 6.17, eerste lid, Wet IB 2001 worden genoemd de andere (dan farmaceutische) hulpmiddelen, voor zover deze hulpmiddelen van een zodanige aard zijn dat zij hoofdzakelijk door zieke of invalide personen worden gebruikt (hierna: andere hulpmiddelen).

Brillen, contactlenzen en overige hulpmiddelen ter ondersteuning van het gezichtsvermogen worden op grond van artikel 6.17, tweede lid, Wet IB 2001 niet aangemerkt als ander hulpmiddel als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001. De reden hiervoor is dat het dragen van een bril of lenzen een zo veel voorkomend verschijnsel is dat de kosten van de aanschaf en het gebruik hiervan, niet als meerkosten kunnen worden gezien in vergelijking met doorgaans gezonde personen (MvT, Kamerstukken II 2008/09, 31 706, nr. 3, p. 47).

Hulpmiddelen voor personen die blind zijn, vallen niet onder de uitzondering van artikel 6.17, tweede lid, Wet IB 2001 omdat hulpmiddelen voor deze groep niet zien op ondersteuning van het gezichtsvermogen, maar op vervanging van het gezichtsvermogen (MvT, Kamerstukken II 2008/09, 31 706, nr. 3, p. 47).

Bril voor kleurenblindheid

Gelet op het bovenstaande kwalificeert een bril voor kleurenblindheid als overig hulpmiddel als bedoeld in artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001, indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • er is sprake van een ziekte of invaliditeit;
  • er bestaat een direct verband tussen de uitgaven en de ziekte;
  • de bril wordt hoofdzakelijk gebruikt door zieke en/of invalide personen;
  • de bril heeft niet de functie van ondersteuning van het gezichtsvermogen.

De glazen in een bril voor kleurenblindheid hebben speciale kleurenfilters. Daarmee kan het onderscheiden van kleuren aanzienlijk worden verbeterd. De glazen met speciale kleurfilters worden enkel gebruikt door mensen met kleurenblindheid. Hierdoor wordt aan de eerste drie bovengenoemde voorwaarden voldaan.

De vraag is of een bril voor kleurenblindheid kwalificeert als overig hulpmiddel ter ondersteuning van het gezichtsvermogen. Door het dragen van een bril voor kleurenblindheid verbetert het vermogen om kleuren te onderscheiden. Hierdoor dient de bril ter ondersteuning van het gezichtsvermogen. De bril is geen vervanging van het gezichtsvermogen, zoals een stok voor blinden. Daarmee valt een bril voor kleurenblindheid onder de uitzondering van artikel 6.17, tweede lid, Wet IB 2001 en derhalve kunnen de uitgaven hiervoor niet in aftrek worden gebracht als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Deel deze pagina