Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:204:2022:36 Gerichte vrijstelling extraterritoriale kosten Oekraïense vluchteling

Vraag

Kan een werkgever de gerichte vrijstelling voor extraterritoriale kosten (hierna: ET-kosten) toepassen voor een Oekraïense vluchteling die bij hem in dienstbetrekking is?

Antwoord

Nee, tenzij de werknemer naar Nederland is gekomen om werkzaamheden te verrichten en verder voldoet aan de voorwaarden van de gerichte vrijstelling van artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, van de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB).

Beschouwing

Een werkgever kan de werkelijke ET-kosten aan een werknemer gericht vrijgesteld vergoeden. De definitie wat onder ET-kosten moet worden verstaan, wordt gegeven in artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, Wet LB:

“extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst in het kader van de dienstbetrekking (extraterritoriale kosten)”

De werknemer moet derhalve tijdelijk in Nederland verblijven in het kader van zijn (fictieve) dienstbetrekking. De vraag hierbij is of de reden van de werknemer om naar Nederland te komen (en te blijven) een rol speelt. Moet de werknemer speciaal naar Nederland zijn gekomen om hier te werken?

De wetgever heeft o.a. de volgende toelichting bij de invoering van artikel 15a, eerste lid, onderdeel k, Wet LB (tekst 2001) gegeven:[voetnoot1]

“(…)Het is een ervaringsfeit dat indien een werknemer tijdelijk vanuit het buitenland in Nederland wordt tewerkgesteld, of door zijn werkgever vanuit Nederland naar het buitenland wordt gezonden, tijdelijk in die zin dat hij na afloop van de werkzaamheden normaliter weer naar zijn land van herkomst zal terugkeren, hij kosten van verblijf maakt die niet worden gemaakt door een werknemer die zijn werkzaamheden in zijn land van herkomst heeft of die definitief naar een ander land emigreert.(…).”voetnoot[2]

De staatssecretaris van Financiën gaf de volgende toelichting hierop in zijn besluit van 11 februari 2004[voetnoot3]:

“Met ingang van 1 januari 2001 is in de Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) het begrip extraterritoriale kosten geïntroduceerd (zie artikel 15a, eerste lid, onderdeel k, van de Wet LB). Dit zijn de extra kosten die een werknemer in redelijkheid maakt omdat hij tijdelijk buiten het land van herkomst verblijft voor het verrichten van zijn werkzaamheden.”

Bij de invoering van artikel 31a, tweede lid, onderdeel e, Wet LB werd de tekst van de vrijstelling gewijzigd. De woorden ‘in het kader van de dienstbetrekking’ werden toegevoegd. De wetgever merkte echter op dat de gerichte vrijstellingen een voortzetting vormden van de oude regelingen.[voetnoot4]

“Behoudens een enkele tekstuele aanpassing is geen wijziging beoogd in de voorwaarden voor extraterritoriale kosten ten opzichte van de regeling zoals deze thans geldt.”[voetnoot5]

Op grond van het bovenstaande is de kennisgroep van mening dat de reden van de werknemer voor zijn verblijf in Nederland er wel degelijk toe doet; de werknemer moet naar Nederland zijn gekomen voor het verrichten van werkzaamheden. Een Oekraïense vluchteling die vanwege de oorlog Oekraïne is ontvlucht en na verloop van tijd werk vindt in Nederland, komt daarom in beginsel niet in aanmerking voor een gericht vrijgestelde vergoeding van ET-kosten.

Voetnoten

[voetnoot1, terug naar tekst] De onderstreping is aangebracht door de kennisgroep.

[voetnoot2, terug naar tekst] Kamerstukken II 2000/01, 27466, nr. 3, p. 82.

[voetnoot3, terug naar tekst] Besluit van 11 februari 2004, nr. CPP2003/641M (zie onder Inleiding).

[voetnoot4, terug naar tekst] Kamerstukken II 2009/10, 32401, nr. 3, p. 11.

[voetnoot5, terug naar tekst] Kamerstukken II 2009/10, 32401, nr. 3, p. 72-73.

Deel deze pagina

Op deze pagina