Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:204:2022:45 Vergoeding financieel advies is loon

Aanleiding

Een werknemer die maximaal 6 jaar verwijderd is van zijn AOW-gerechtigde leeftijd mag eenmalig de kosten voor individueel financieel advies tot een bedrag van € 600 declareren bij zijn werkgever. Met het advies van een onafhankelijk bureau krijgt de werknemer cijfermatig inzicht in de mogelijkheden om werktijdvermindering aan te vragen of (gedeeltelijk) vervroegd met pensioen te gaan.

Vraag

Behoort de vergoeding van de kosten van het financieel advies tot het loon van de werknemer?

Antwoord

Ja.

Beschouwing

Het individuele financiële advies dat de werkgever vergoedt, biedt de werknemer inzicht in de gevolgen van werktijdvermindering of het gedeeltelijk vervroegd met pensioen gaan. De werknemer geniet daarbij een loonvoordeel in de zin van artikel 10 van de Wet op de loonbelasting 1964. De werkgever kan het loon desgewenst met inachtneming van het gebruikelijkheidscriterium aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste brengen van de vrije ruimte. Het gebruikelijkheidscriterium houdt in dat vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen als eindheffingsloon kunnen worden aangewezen, als die vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet meer dan 30% afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is (zie ook paragraaf 4.2 van het Handboek Loonheffingen 2022, uitgave oktober 2022).

Deel deze pagina

Op deze pagina