Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:204:2022:46 Premie WGA-hiaatverzekering inhouden op brutoloon

Aanleiding

De cao Grafimedia 2020-2022 verplicht een werkgever om zijn werknemers een WGA-hiaatverzekering aan te bieden (zie artikel 5.4 van de cao). Deze verzekering geeft werknemers, onder voorwaarden, recht op een aanvulling op een WGA-uitkering. De werkgever verhaalt (een gedeelte van) de premie voor de WGA-hiaatverzekering op het loon van de werknemer.

Vragen

  1. Is de aanspraak op de aanvulling op de WGA-uitkering belast loon?
  2. Mag de werkgever de premie voor de WGA-hiaatverzekering inhouden op het brutoloon of moet hij de premie verrekenen met het nettoloon?

Antwoorden

  1. Nee, de aanspraak is niet belast. De aanspraak op een aanvulling op de WGA-uitkering is op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: Wet LB) vrijgesteld.
  2. De werkgever mag de premie voor de WGA-hiaatverzekering inhouden op het brutoloon van de werknemer.

Beschouwing

Beschouwing antwoorden 1 en 2

Het is van belang onderscheid te maken tussen de verschillende soorten WGA-verzekeringen.

  1. Werkgevers zijn wettelijk verplicht tot het betalen van een gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk). Onderdeel van de gedifferentieerde premie Whk is de premiecomponent voor de WGA. De aanspraak op een WGA-uitkering is onbelast op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel f, Wet LB. De WGA-uitkering is belast.

    De werkgever mag maximaal 50% van de premiecomponent WGA verhalen op het nettoloon van de werknemer. Op grond van artikel 11c Wet LB verlaagt de verhaalde premie WGA niet het loon waarover de loonheffingen worden berekend. Als de werkgever geen WGA-premie verhaalt, is er voor de werknemer geen belast voordeel. (Zie ook paragraaf 7.6.9 van het Handboek Loonheffingen 2022, uitgave oktober 2022).
  2. De cao Grafimedia verplicht de werkgever om een WGA-hiaatverzekering aan te bieden. Deze WGA-hiaatverzekering moet de werknemer, onder voorwaarden, recht geven op een aanvulling op zijn WGA-uitkering. Als de werkgever de premie voor de aanvulling op de WGA-uitkering op de werknemer verhaalt mag hij die premie, onder voorwaarden, op het brutoloon in mindering brengen (zie paragraaf 21.1.4 van het Handboek Loonheffingen 2022, uitgave oktober 2022). De verhaalde premie voor de WGA-hiaatverzekering verlaagt wel het loon waarover de loonheffingen worden berekend.

Deel deze pagina

Op deze pagina