Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:209:2023:5 Tarief bh met masserende werking

Aanleiding

X verkoopt een bh met masserende werking en lichte compressie specifiek voor vrouwen die na de behandeling van borstkanker met lymfoedeem worden geconfronteerd. Het product vermindert klachten doordat bij het dragen van de bh vocht wordt afgedreven. De bh is verkrijgbaar in de standaardmaten 80A tot en met 95F.

Vraag

Valt de levering van een bh met masserende werking voor de vermindering van klachten van lymfoedeem onder het verlaagde tarief van post a-8 of a-35 van Tabel I behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968?

Antwoord

Nee, de levering van een bh met masserende werking voor de vermindering van klachten van lymfoedeem valt niet onder het verlaagde tarief van post a-8 of a-35 van Tabel I behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna respectievelijk: post a-8 en post a-35).

Beschouwing

Post a-8

Op grond van de post a-8 vallen, voor zover hier relevant, onder het verlaagde tarief:

“verbandmiddelen zoals watten, windsels, gaas, hechtmiddelen, pleisters, tampons, spalken en daarmee gelijk te stellen artikelen die kennelijk zijn bestemd voor geneeskundige doeleinden, alsmede gevulde verbanddozen, damesverband, kraammatrassen en incontinentiematerialen.’’

In de toelichting op post a-8 (Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 31 maart 2022, Stcrt. 2022, 9114) (hierna: de Toelichting Tabel I) is in onderdeel 2 onder andere opgenomen dat gebruiksartikelen zoals kleding, schoeisel en verbandsokken die ook een therapeutische werking bezitten geen verbandmiddelen zijn. Vervolgens is in onderdeel 4 van de Toelichting Tabel I bij post a-8 opgenomen dat producten die naar uiterlijk en gebruiksmogelijkheden als een kant-en-klaar kledingstuk moeten worden aangemerkt, niet als windsels worden beschouwd.

Verder kunnen volgens onderdeel 10 van de Toelichting Tabel I bij post a-8 gebruiksartikelen met een bepaalde therapeutische en/of (veronderstelde) heilzame werking niet als met verbandmiddel gelijk te stellen artikel worden aangemerkt.

Een bh met masserende werking vormt een gebruiksartikel zoals kleding, zodat reeds om die reden een dergelijke bh niet als verbandmiddel, zoals windsels en daarmee gelijk te stellen artikelen die kennelijk zijn bestemd voor geneeskundige doeleinden, onder post a-8 kan vallen.

Post a-35

Op grond van de post a-35 valt onder meer de levering van ‘orthopedische maatkorsetten’ onder het verlaagd tarief.

In de Toelichting Tabel I op post a-35, onderdeel 13 is het volgende opgenomen:

‘‘Onder de post vallen orthopedische maatkorsetten die om de romp worden gedragen en die specifiek zijn vervaardigd voor een individuele persoon.’’

De bh met masserende werking is niet orthopedisch, want het is niet bedoeld ter ondersteuning of correctie van botten, spieren, banden, pezen en gewrichten van het menselijke lichaam, maar bedoeld voor het afdrijven van vocht als gevolg van lymfoedeem. Bovendien is het product niet specifiek op maat vervaardigd voor een individueel persoon. Het product wordt in standaardmaten gemaakt. De bh is daardoor niet aan te merken als een orthopedisch maatkorset.

Het product is ook niet opgenomen in de lijst met overige hulpmiddelen van onderdeel 14, in de toelichting bij post a-35. Daarin zijn een aantal hulpmiddelen opgenomen die wat betreft verschijningsvorm en gebruiksmogelijkheden grote gelijkenis vertonen met orthopedische maatkorsetten. De bh met masserende werking voor de vermindering van klachten van lymfoedeem kan daarom niet vallen onder post a-35.

Deel deze pagina

Op deze pagina