Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

KG:209:2024:1 Tarief drukmeetsets

Aanleiding

Ondernemer X levert drie soorten steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik die CE-gecertificeerd zijn.

Medisch hulpmiddel 1: meet de arteriële druk door middel van infusievloeistof. Het hulpmiddel is een steriele kit voor eenmalig gebruik bestaande uit een infuus voor de pols en een transducer (omvormer).

Medisch hulpmiddel 2: meet de arteriële druk door middel van infusievloeistof. Daarnaast meet dit hulpmiddel de bloedstroom (hoe goed het bloed door het lichaam stroomt).

Medisch hulpmiddel 3: meet de arteriële druk, de bloedstroom en de zuurstoftoevoer en – consumptie van het hart. Dit hulpmiddel meet niet met behulp van infusievloeistoffen. Het hulpmiddel is een steriele kit voor eenmalig gebruik en wordt ingebracht via de halsslagader van de patiënt.

Vraag

Kwalificeren de hierboven genoemde drie steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik als een drukmeetset in de zin van de toelichting op Tabel I, post a.6, behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 31 maart 2022, Stcrt 2022, 9114) (hierna: Toelichting Tabel I)?

Antwoord

In post a.6 van de Toelichting Tabel I is met een drukmeetset bedoeld een steriele medische set voor eenmalig gebruik, waarmee enkel druk wordt gemeten met behulp van infusievloeistoffen.

Medisch hulpmiddel 1 kwalificeert als een drukmeetset als bedoeld in de Toelichting Tabel I onder post a.6, omdat deze set bestemd is voor het meten van arteriële druk met behulp van infusievloeistoffen. Voor de levering van dit hulpmiddel geldt het verlaagde tarief. Medische hulpmiddelen 2 en 3 kwalificeren niet als een drukmeetset als bedoeld in de Toelichting Tabel I onder post a.6, omdat deze hulpmiddelen ook andere functies hebben dan het meten van druk. Daarnaast meet hulpmiddel 3 niet met behulp van infusievloeistoffen. Voor de levering van hulpmiddelen 2 en 3 geldt daarom het algemene tarief.

Beschouwing

Op grond van post a.6, van de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB 1968) behorende Tabel I (hierna: post a.6) vallen onder het verlaagde tarief onder andere infusievloeistoffen.

In paragraaf 5 van de Toelichting op tabelpost a.6 wordt goedgekeurd dat “de levering van steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik” onder de volgende cumulatieve voorwaarden onder het verlaagde tarief kan worden gebracht:

  1. de hulpmiddelen zijn uitsluitend bestemd voor het transport en/of de opslag van bloed, bloedcomponenten en/of infusievloeistoffen en komen daarmee in aanraking; en
  2. de hulpmiddelen voldoen aan de eisen die zijn gesteld in Verordening (EU) 2017/745 van het Europees parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen.

De medische hulpmiddelen voldoen aan voorwaarden b, maar niet aan voorwaarde a.

In de Toelichting Tabel I worden drukmeetsets echter specifiek als voorbeeld genoemd van steriele medische hulpmiddelen voor eenmalig gebruik. Hiermee is goedgekeurd dat drukmeetsets onder post a.6 kunnen worden gerangschikt.

Het in de Toelichting Tabel I gebruikte begrip ‘drukmeetsets’ wordt niet nader gedefinieerd. Gelet op de context waarin drukmeetsets als voorbeeld zijn genoemd in de Toelichting Tabel I, is bedoeld een drukmeetset waarmee druk wordt gemeten met behulp van infusievloeistoffen.

Het begrip drukmeetset is opgenomen in een goedkeurende bepaling van de Toelichting Tabel I. De bewoordingen waarin een goedkeuring is omschreven moet strikt worden uitgelegd, aangezien zij een afwijking is van het algemene beginsel dat het algemene btw-tarief wordt geheven over elke levering en/of dienst die door een belastingplichtige onder bezwarende titel wordt verricht. Een set die meer functies heeft dan het meten van druk, kan daarom niet worden beschouwd als drukmeetset als bedoeld in de Toelichting Tabel I.

Medisch hulpmiddel 1 meet met behulp van infusievloeistoffen enkel de arteriële druk. Dat betekent dat op de levering van dit medisch hulpmiddel het verlaagde btw-tarief kan worden toegepast.

Medisch hulpmiddel 2 meet niet enkel de arteriële druk, maar ook de bloedstroom. De levering van dit medische hulpmiddel is onderworpen aan het algemene btw-tarief.

Medisch hulpmiddel 3 meet niet alleen de arteriële druk, maar ook de bloedstroom en de zuurstoftoevoer en –consumptie van het hart. Daarnaast meet dit hulpmiddel niet met behulp van infusievloeistoffen. De levering van dit medische hulpmiddel is onderworpen aan het algemene btw-tarief.

Deel deze pagina

Op deze pagina