Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

[VERVALLEN] KG:210:2023:3 Tarief uitlenen bemanning zeeschip

Belangrijk!  Vervallen

Dit standpunt is vervallen wegens opname in het besluit “Omzetbelasting. Toelichting Tabel II”, post B.1 paragraaf 5.2. onder i, Besluit van 20 december 2023, Stcrt. 2023, 27807. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2024.

Aanleiding

X stelt tegen vergoeding bemanning ter beschikking voor cruiseschepen als bedoeld in post a.3 van de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB 1968) behorende Tabel II.

Vraag

Is de vergoeding voor de terbeschikkingstelling van bemanning voor cruiseschepen onderworpen aan het nultarief zoals bedoeld in post b.1, onderdeel d, in samenhang met post a.3, van de bij de Wet OB 1968 behorende Tabel II?

Antwoord

Ja, de vergoeding voor de terbeschikkingstelling van bemanning voor cruiseschepen is onderworpen aan het nultarief zoals bedoeld in post b.1, onderdeel d, in samenhang met post a.3, van de bij de Wet OB 1968 behorende Tabel II.

Beschouwing

De vergoeding voor de terbeschikkingstelling van bemanning voor cruiseschepen is onderworpen aan het nultarief.

Ingevolge artikel 9, tweede lid, onderdeel b, Wet OB 1968 en genoemde tabelpost b.1, die zijn gebaseerd op artikel 148, onderdeel d, van de btw-richtlijn, kan het nultarief worden toegepast op een aantal diensten voor de rechtstreekse behoeften van schepen als bedoeld in tabelpost a.3.

Hieronder vallen ook diensten aan de reder voor de exploitatie van een zeeschip. Uit het arrest van het Hof van Justitie van 4 mei 2017, C-33/16 (A Oy), ECLI:EU:C:2017:339 (zie rechtsoverweging 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak) volgt dat een band is vereist tussen de verrichte dienst en de exploitatie van het betrokken schip. Dit betekent dat er sprake moet zijn van verrichtingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie dat schip.

De terbeschikkingstelling van personeel valt als hoofdregel onder het algemene btw-tarief. Dit is anders bij het uitlenen van bemanning aan de reder voor de exploitatie van cruiseschepen. De exploitatie van een cruiseschip kan niet plaatsvinden zonder bemanning. De bemanning vervult hiermee rechtstreekse behoeften van het betrokken schip zoals bedoeld in hiervoor genoemde post b.1, onderdeel d.

Deel deze pagina