Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:210:2024:2 Tarief goederenvervoer derde landen

Aanleiding

Een in Nederland gevestigde logistiek dienstverlener verricht een goederenvervoersdienst aan een in Nederland gevestigde ondernemer. De vervoersdienst betreft het vervoer van goederen vanuit een derde land naar een ander derde land.

Vraag

Geldt het btw-nultarief als bedoeld in post b.1, onderdeel a, in samenhang met post a.1, van de bij de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: Wet OB 1968) behorende Tabel II voor het vervoer van goederen tussen derde landen?

Antwoord

Nee, het btw-nultarief als bedoeld in post b.1, onderdeel a, in samenhang met post a.1, van de bij de Wet OB 1968 behorende Tabel II geldt niet voor het vervoer van goederen tussen derde landen. Op deze vervoersdienst is het algemene btw-tarief van toepassing.

Beschouwing

Het btw-nultarief is niet van toepassing op de vervoersdienst van goederen tussen derde landen. Er is geen sprake van goederen als bedoeld in post a.1 van Tabel II.

Op grond van artikel 6, eerste lid, Wet OB 1968 is de plaats van de vervoersdienst Nederland omdat de afnemer in Nederland is gevestigd.

Post a.1 van Tabel II geldt voor de levering van ‘van buiten Nederland komende goederen’ die fysiek naar Nederland zijn gebracht, maar bij binnenkomst in Nederland nog niet zijn ingevoerd (artikel 18, eerste lid, Wet OB 1968). Met ‘van buiten Nederland komende goederen’ wordt bedoeld dat de goederen vanuit een andere lidstaat of vanuit een derdelandsgebied of van buiten de Unie naar Nederland zijn gebracht. Het gaat om goederen die bij binnenkomst in Nederland al onder een douaneregime vallen of bij binnenkomst in Nederland onder een douaneregime worden geplaatst.

De vervoersdienst betreft vervoer van goederen die zich fysiek niet in Nederland bevinden, waardoor geen sprake is van goederen als bedoeld in post a.1 van Tabel II.

In de wetgeschiedenis (Kamerstukken II, 2008/09, 31907, 7, p 8 en 9) is toelichting gegeven en zijn voorbeelden opgenomen over de plaats van dienst en het tarief:

"De nieuwe hoofdregel van artikel 6, eerste lid, is ook van toepassing op het goederenvervoer van een derde-land naar een ander derde-land. Wanneer in dergelijke gevallen het vervoer in Nederland belast is, kan dit geschieden naar het tarief van nihil in de gevallen waarin het gaat om goederen die niet ingevoerd zijn."

De geciteerde tekst uit de wetsgeschiedenis leidt in de praktijk tot de vraag of het nultarief geldt voor een goederenvervoersdienst tussen derde landen. Deze tekst dient echter te worden geïnterpreteerd in de hele context van de wetsgeschiedenis, inclusief de voorbeelden genoemd voor en na het citaat. Hieruit blijkt dat de vervoersdienst belast is tegen het algemene btw-tarief.

Deel deze pagina