Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

613 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

Standpunt gepubliceerd over kwalificatie Kommanditgesellschaft (Oostenrijk)

04-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep belastingplicht & kwalificatie rechtsvormen heeft een Kommanditgesellschaft, aangegaan naar het recht van Oostenrijk, gekwalificeerd. Deze kwalificatie is van toepassing op de heffing van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting, dividendbelasting en bronbelasting.

Standpunt gepubliceerd over Interest Rate Swap met mandatory break clausule

04-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstbepaling heeft twee vragen beantwoord over het bepalen van de winst bij een Interest Rate Swap met een zogenoemde mandatory break clausule.

Standpunt gepubliceerd over artikel 10a Wet DB 1965 en gedeeltelijke verrekening in de woonstaat

04-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting & bronbelasting heeft de vraag beantwoord of bij de berekening van een teruggaaf van dividendbelasting op grond van artikel 10a Wet DB 1965 rekening moet worden gehouden met een gedeeltelijke verrekening van…

Standpunt gepubliceerd over aanwijzen vergoeding huisvestingskosten

28-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de aanwijzing van vergoedingen voor eerste en dubbele huisvestingskosten als eindheffingsbestanddeel voor de werkkostenregeling. Ook de aanwijzing van vergoedingen naast de 30%-vergoeding komt aan de orde.

Standpunt gepubliceerd over mogelijkheid om in bezwaar terug te komen op keuze om af te zien van toepassing facultatieve inhoudingsvrijstelling dividendbelasting

28-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft vragen beantwoord over de mogelijkheid om in bezwaar terug te komen op de keuze om af te zien van de toepassing van de facultatieve inhoudingsvrijstelling voor de dividendbelasting.

Standpunt gepubliceerd over de mogelijkheid om in bezwaar fouten te herstellen die gemaakt zijn door belanghebbende bij verzoek tot aangaan of beëindigen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting

28-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep formeel recht heeft een standpunt gepubliceerd over de mogelijkheid om in bezwaar fouten te herstellen die gemaakt zijn door belanghebbende bij verzoek tot aangaan of beëindigen van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting.

Standpunt gepubliceerd over tijdstip aftrek stakingsverlies vaste inrichting als tegemoetkoming verliezen pas na stakingsjaar komt vast te staan

21-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft de vraag beantwoord op welk moment een stakingsverlies in aanmerking kan worden genomen als in het jaar van staking nog niet vaststaat dat in de andere staat generlei…

Standpunt gepubliceerd over een woning en een bestaande eigenwoningschuld naar box 3 en weer terug

21-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of een schuld weer als bestaande eigenwoningschuld kwalificeert, als een belastingplichtige met een eigen woning en een bestaande eigenwoningschuld na 31 december 2012 naar een huurwoning verhuist…

Standpunt gepubliceerd over medische keuring chauffeurskaart

21-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de vergoeding van de kosten van een geneeskundige verklaring ten behoeve van de aanvraag van een chauffeurskaart en registratie bij het Kiwa Register.

Standpunt gepubliceerd over de bestaande eigenwoningschuld bij een schuld voor de nieuwe woning

21-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of een belastingplichtige met een eigen woning en een bestaande eigenwoningschuld de schuld die hij voor de aankoop van een nieuwe woning aangaat, kan aanmerken als een…

Standpunt gepubliceerd over de verhuisregeling, terwijl de woning niet direct te koop staat

21-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of de verhuisregeling van artikel 3.111, tweede lid, Wet IB 2001 voor een voor de verkoop bestemde, leegstaande woning ook van toepassing is als de woning niet…

Standpunt gepubliceerd over winstrechtverplichting en excessief lenen

21-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of een winstrechtverplichting onder het schuldenbegrip van artikel 4.13, eerste lid, onderdeel f, Wet IB 2001 valt en zo ja, voor welk bedrag.

Standpunt gepubliceerd over excessief lenen en eigenwoningschuld ingeval eigen woning en eigenwoningschuld beide behoren tot ondernemingsvermogen aanmerkelijkbelanghouder/IB-ondernemer

21-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep aanmerkelijk belang heeft de vraag beantwoord of de uitzondering van de eigenwoningschuld van artikel 4.14a, zesde lid, Wet IB 2001, van toepassing kan zijn op een schuld bij de eigen bv die is…

Standpunt gepubliceerd over op welke wijze verdragsvoordelen te claimen ter zake van een inkoop van aandelen als het heffingsrecht over een inkoop niet aan Nederland is toegewezen op grond van het vermogenswinstartikel van dat verdrag

21-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep dividendbelasting en bronbelasting heeft een standpunt gepubliceerd over de vraag op welke wijze verdragsvoordelen kunnen worden geclaimd ter zake van een inkoop van aandelen als het heffingsrecht over deze inkoop niet aan Nederland…

Standpunt gepubliceerd over overdrachtsbelasting bij vestiging opstalrecht waarvoor geen retributie is verschuldigd

19-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vraag of ter zake van het vestigen van een opstalrecht overdrachtsbelasting verschuldigd is als daarvoor geen tegenprestatie of retributie verschuldigd is. Deze vraag en de beantwoording ervan bouwen…

Standpunt gepubliceerd over overlijdensuitkering

19-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de belastbaarheid van een overlijdensuitkering. Het standpunt KG:204:2023:3 wordt hierbij ingetrokken.

Standpunt gepubliceerd over waardering onderlinge vorderingen en schulden bij aangaan fiscale eenheid (artikel 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969)

19-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep reorganisatiefaciliteiten en fiscale eenheden heeft een vraag beantwoord over de samenloop tussen artikel 15aj, tweede lid en 15ab, zesde lid, Wet Vpb 1969 (ontvoeging gevolgd door voeging).

Standpunt gepubliceerd over middeling bij (gedeeltelijke) premieplicht

19-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord op welke wijze de herrekende belasting wordt vastgesteld voor de middelingsregeling in de situatie dat er in één of twee jaren geen sprake is van (volledige) premieplicht.

Standpunt gepubliceerd over betalingsverplichting die voortvloeit uit een uitgestelde bruidsschat

14-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting geeft antwoord op de vraag of een betalingsverplichting die voortvloeit uit een uitgestelde bruidsschat kwalificeert als onderhoudsverplichting.

Standpunt gepubliceerd over aftrekbaarheid van bemiddelingskosten bij een direct ingaande lijfrente

14-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Naar aanleiding van het eerder gepubliceerde standpunt KG:070:2023:7 van de Kennisgroep verzekeringsproducten en assurantiebelasting is onder meer de vraag opgekomen of de bemiddelingskosten voor bijstand door een deskundige ook aftrekbaar zijn als de aanbieder wel…

Gewijzigd standpunt over btw-tarief online software voor dyslectici

14-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting algemeen heeft het standpunt over het btw-tarief van online software voor dyslectici gewijzigd. De verwijzing naar artikel 98, tweede lid, Btw-richtlijn is gewijzigd in artikel 98, derde lid, Btw-richtlijn.

Standpunt gepubliceerd over APV en aandelenfusie

14-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst en Kennisgroep aanmerkelijk belang hebben de vraag beantwoord of door een APV gehouden aanmerkelijkbelangaandelen kunnen worden betrokken in een gefaciliteerde aandelenfusie, zodat gebruik kan worden gemaakt van de doorschuiffaciliteit van artikel…

Standpunt gepubliceerd over kosten voor niet-klinisch verblijf en uitgaven voor specifieke zorgkosten

12-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een standpunt gepubliceerd over de vraag of de kosten van niet-klinisch verblijf in een kliniek voor mensen met psychische aandoeningen aftrekbaar zijn als specifieke zorgkosten.

Standpunt gepubliceerd over de uitzendregeling en twee hoofdverblijven bij fiscale partners

07-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of de woning in Nederland een eigen woning is voor de belastingplichtige als hij samen met zijn fiscale partner een eigen woning in Nederland heeft, hij vervolgens…

Standpunt gepubliceerd over fiscale partners die ieder een ander hoofdverblijf hebben

07-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of fiscale partners die niet duurzaam gescheiden leven en die twee woningen in eigendom hebben, waarbij ieder een andere woning als hoofdverblijf heeft, beiden in hun aangifte…