Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Autobelastingen

Standpunt over de historische nieuwprijs bij het bepalen van de afschrijving gepubliceerd

14-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft een vraag beantwoord over de te hanteren historische nieuwprijs bij het bepalen van de verschuldigde BPM op basis van de werkelijke afschrijving (koerslijst- of

Standpunt over toepassing artikel 6.5 Kaderbesluit BPM 2021 gepubliceerd

09-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft een vraag beantwoord over de toepassing van onderdeel 6.5 van het Kaderbesluit BPM – over de vaststelling van de vermindering van de BPM bij essentiële gebreken - zoals

Standpunt over teruggaaf ex artikel 15 Wet BPM 1992 bij gebruikte voertuigen gepubliceerd

06-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of artikel 15 Wet BPM 1992 van toepassing is op gebruikte voertuigen.

Standpunt over toepassing koerslijst EurotaxGlass’s en de daarin opgenomen schuifjes ‘marktsituatie handelaar’ en ‘marktsituatie’ gepubliceerd

06-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft vragen beantwoord over het gebruik van de koerslijst EurotaxGlass’s en de daarin opgenomen schuifjes ‘Marktsituatie handelaar’ en ‘Marktsituatie’.

Standpunt over afwijkende boekjaarkwartalen gepubliceerd

06-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of het is toegestaan een afwijkend boekjaarkwartaal binnen de vergunning van artikel 8 Wet BPM 1992 te hanteren.

Standpunt over (geen) dubbele heffing bij herimport gepubliceerd

06-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord over de (on)mogelijkheid van een dubbele heffing van BPM ingeval een motorrijtuig dat eerder is uitgevoerd naar een andere lidstaat van de Europese Unie,

Standpunt over aangepaste bestelauto voor gehandicapten gepubliceerd

06-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of een bestelauto voor gehandicapten die is aangepast in verband met de handicap gezien moet worden als een bijzondere personenauto of als een bestelauto

Standpunt over belanghebbende bij extra leeftijdskorting gepubliceerd

06-03-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord wie de belanghebbende is bij een BPM-vermindering als gevolg van de zogeheten extra leeftijdskorting.