Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Autobelastingen

Standpunt over toepassing schuifjes EurotaxGlass’s bij wijzigen afschrijvingsmethode gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of in een latere fase nog gewijzigd mag worden van afschrijvingsmethode voor het bepalen van de handelsinkoopwaarde voor de BPM. Meer specifiek is de

Standpunt over twee waardeverminderingspercentages in het taxatierapport gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord hoe omgegaan dient te worden met een taxatierapport waarin twee waardeverminderingspercentages zijn toegepast op de getaxeerde schadeherstelkosten,

Standpunt over vijfjaarstermijn bij verzoek ambtshalve teruggave BPM gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord hoe omgegaan dient te worden met de ambtshalve beoordeling van een verzoek om teruggave BPM in verband met extra leeftijdskorting, indien de aangifte BPM

Standpunt over de reikwijdte van het begrip “motorvoertuig als zodanig” gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft een vraag beantwoord over de reikwijdte van het begrip “motorvoertuig als zodanig” zoals benoemd in het arrest van de Hoge Raad van 20 mei 2022 (ECLI:NL:HR:2022:640) in

Standpunt over de historische nieuwprijs bij het bepalen van de afschrijving gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft een vraag beantwoord over de te hanteren historische nieuwprijs bij het bepalen van de verschuldigde BPM op basis van de werkelijke afschrijving (koerslijst- of

Standpunt over toepassing artikel 6.5 Kaderbesluit BPM 2021 gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft een vraag beantwoord over de toepassing van onderdeel 6.5 van het Kaderbesluit BPM – over de vaststelling van de vermindering van de BPM bij essentiële gebreken - zoals

Standpunt over teruggaaf ex artikel 15 Wet BPM 1992 bij gebruikte voertuigen gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of artikel 15 Wet BPM 1992 van toepassing is op gebruikte voertuigen.

Standpunt over toepassing koerslijst EurotaxGlass’s en de daarin opgenomen schuifjes ‘marktsituatie handelaar’ en ‘marktsituatie’ gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft vragen beantwoord over het gebruik van de koerslijst EurotaxGlass’s en de daarin opgenomen schuifjes ‘Marktsituatie handelaar’ en ‘Marktsituatie’.

Standpunt over afwijkende boekjaarkwartalen gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of het is toegestaan een afwijkend boekjaarkwartaal binnen de vergunning van artikel 8 Wet BPM 1992 te hanteren.

Standpunt over (geen) dubbele heffing bij herimport gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord over de (on)mogelijkheid van een dubbele heffing van BPM ingeval een motorrijtuig dat eerder is uitgevoerd naar een andere lidstaat van de Europese Unie,