Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Autobelastingen

Standpunt gepubliceerd over het opleggen van een naheffingsaanslag MRB bij het overtreden van de handelaarsregeling, terwijl het onderliggende motorrijtuig is vrijgesteld van belasting of het tarief aan belasting nihil is

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of in de beschreven situatie een naheffingsaanslag kan worden opgelegd op basis van artikel 69 Wet MRB 1994 wanneer er niet wordt voldaan aan de gestelde

Standpunt gepubliceerd over het al dan niet opleggen van een naheffingsaanslag bij weggebruik van een geschorst motorrijtuig, waarvoor een vrijstelling of de OVR geldt

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of in de beschreven situaties een naheffingsaanslag kan worden opgelegd op basis van artikel 35 Wet MRB 1994, wanneer het motorrijtuig geschorst op de

Standpunt gepubliceerd over de kwalificatie van een motorrijtuig met een lepelsysteem als zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of de in casu beschreven bergingsvoertuigen met een lepelsysteem een laadfunctie hebben en als zodanig kunnen kwalificeren als een zwaar motorrijtuig

Standpunt gepubliceerd over de belastingplicht van een lesvrachtauto voor de BZM

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of vrachtauto’s (zoals bedoeld in artikel 3, onderdeel a, Wet belasting zware motorrijtuigen) die ingericht zijn als lesauto, belastingplichtig zijn

Standpunt gepubliceerd over de toepassing van de oldtimervrijstelling MRB voor vrachtauto’s en autobussen

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of de oldtimervrijstelling wordt verleend voor vrachtauto’s en autobussen als er geen nieuwe verklaring voor niet-bedrijfsmatig gebruik van het

Standpunt gepubliceerd over mogelijke discriminatie in de BPM bij gebruik van de afschrijvingstabel per 1 juli 2023

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft een standpunt gepubliceerd over het gebruik van de nieuwe afschrijvingstabel van artikel 8 van de Uitvoeringsregeling BPM 1992 per 1 juli 2023. Dit standpunt gaat over de

Standpunt gepubliceerd over de inrichtingseisen van een bestelauto en opgeplakte zijruiten

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft een standpunt gepubliceerd. Dit standpunt gaat over de fiscale kwalificatie als bestelauto als er opgeplakte zijruiten zijn gebruikt - die niet verwijderd (kunnen) worden -

Standpunt over het gebruik van een taxatierapport bij herstelde schade gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of een taxatierapport gebruikt kan worden in geval van op de goedkeurdatum reeds geheel herstelde schade.

Standpunt over waardevermindering bij schadeverleden gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of bij een motorrijtuig met schadeverleden een vermindering op de handelsinkoopwaarde in aftrek mag worden genomen.

Standpunt over de kwalificatie van de botsabsorber als zwaar motorrijtuig gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of de in casu beschreven botsabsorbers – na de wetswijziging van 1 juli 2019 – kwalificeren als een zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM.