Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Autobelastingen

Standpunt gepubliceerd over de kwalificatie van een motorrijtuig met een lepelsysteem als zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of de in casu beschreven bergingsvoertuigen met een lepelsysteem een laadfunctie hebben en als zodanig kunnen kwalificeren als een zwaar motorrijtuig

Standpunt gepubliceerd over de belastingplicht van een lesvrachtauto voor de BZM

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of vrachtauto’s (zoals bedoeld in artikel 3, onderdeel a, Wet belasting zware motorrijtuigen) die ingericht zijn als lesauto, belastingplichtig zijn

Standpunt gepubliceerd over de toepassing van de oldtimervrijstelling MRB voor vrachtauto’s en autobussen

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of de oldtimervrijstelling wordt verleend voor vrachtauto’s en autobussen als er geen nieuwe verklaring voor niet-bedrijfsmatig gebruik van het

Standpunt gepubliceerd over mogelijke discriminatie in de BPM bij gebruik van de afschrijvingstabel per 1 juli 2023

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft een standpunt gepubliceerd over het gebruik van de nieuwe afschrijvingstabel van artikel 8 van de Uitvoeringsregeling BPM 1992 per 1 juli 2023. Dit standpunt gaat over de

Standpunt gepubliceerd over de inrichtingseisen van een bestelauto en opgeplakte zijruiten

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft een standpunt gepubliceerd. Dit standpunt gaat over de fiscale kwalificatie als bestelauto als er opgeplakte zijruiten zijn gebruikt - die niet verwijderd (kunnen) worden -

Standpunt over het gebruik van een taxatierapport bij herstelde schade gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of een taxatierapport gebruikt kan worden in geval van op de goedkeurdatum reeds geheel herstelde schade.

Standpunt over waardevermindering bij schadeverleden gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of bij een motorrijtuig met schadeverleden een vermindering op de handelsinkoopwaarde in aftrek mag worden genomen.

Standpunt over de kwalificatie van de botsabsorber als zwaar motorrijtuig gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of de in casu beschreven botsabsorbers – na de wetswijziging van 1 juli 2019 – kwalificeren als een zwaar motorrijtuig voor de Wet BZM.

Standpunt over toepassing schuifjes EurotaxGlass’s bij wijzigen afschrijvingsmethode gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord of in een latere fase nog gewijzigd mag worden van afschrijvingsmethode voor het bepalen van de handelsinkoopwaarde voor de BPM. Meer specifiek is de

Standpunt over twee waardeverminderingspercentages in het taxatierapport gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep auto heeft de vraag beantwoord hoe omgegaan dient te worden met een taxatierapport waarin twee waardeverminderingspercentages zijn toegepast op de getaxeerde schadeherstelkosten,