Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Overdrachtsbelasting

Standpunt over de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting en artikel 37d Wet op de omzetbelasting 1968 gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting beantwoordt een vraag over de toepassing van de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting in het geval nieuwe woonappartementen binnen de tweejaarstermijn van

Standpunt over reikwijdte art. 15, lid 1, onderdeel b van de Wet op belastingen van rechtsverkeer bij doorkijken gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting beantwoordt een tweetal vragen over de toepassing van artikel 15, lid 1, onderdeel b van de Wet op belastingen van rechtsverkeer en het doorkijkarrest van 2018 in

Standpunt over certificering van aandelen en artikel 15, lid 1, onderdeel b van de Wet op belastingen van rechtsverkeer gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vraag of bij de verkrijging van certificaten van aandelen de vrijstelling van artikel 15, eerste lid, letter b, Wet belastingen van

Standpunt over birdnesting en overdrachtsbelasting gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vraag of in het geval van birdnesting het verlaagde tarief overdrachtsbelasting van toepassing is op de verkrijging van het appartement door A

Standpunten over coöperatie en een in aandelen verdeeld kapitaal gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting heeft een viertal vragen beantwoord met betrekking tot een coöperatie en in hoeverre er sprake kan zijn van een in aandelen verdeeld kapitaal.

Standpunt over Regeling provinciale aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden (Rpav-1) of de maatregel gerichte aankoop en beëindiging veehouderijen nabij natuurgebieden tranche 2 (MGA-2) gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vragen wat zijn de gevolgen voor de overdrachtsbelasting indien wordt deelgenomen aan de regeling provinciale aankoop en beëindiging

Standpunt over belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting bij verkrijging lidmaatschapsrecht koopstudio gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting heeft de vraag beantwoord of de verkrijging van een lidmaatschapsrecht van een vereniging een belastbaar feit voor de overdrachtsbelasting betreft indien het

Standpunt over samenloopvrijstelling en OZR gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vraag of de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting van toepassing is bij de verkrijging van de aandelen van een

Standpunt over zonnepanelen en artikel 4 WBR gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting heeft een vraag beantwoord of zonnepanelen onroerende zaken zijn dan wel of zij een bestanddeel van onroerende zaak vormen. Daarnaast is in gegaan op situatie dat

Standpunt over taakoverdracht en passieve schuldnovatie gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting heeft de vraag beantwoord of de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij taakoverdracht van toepassing is in het geval van passieve schuldnovatie.