Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Overdrachtsbelasting

Standpunt gepubliceerd over of een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als verkoopregulerend beding kan worden aangemerkt

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vraag of een goederenrechtelijk beding in erfpachtvoorwaarden als een verkoopregulerend beding in de zin van artikel 9, lid 5, van de Wet op

Standpunt gepubliceerd over overdrachtsbelasting bij vestiging opstalrecht waarvoor geen retributie is verschuldigd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vraag of ter zake van het vestigen van een opstalrecht overdrachtsbelasting verschuldigd is als daarvoor geen tegenprestatie of retributie

Standpunt gepubliceerd over toepassing van de samenloopvrijstelling bij verkrijging van aandelen in een onroerendezaakrechtspersoon met betrekking tot het bezit van een beperkt recht

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting heeft een viertal vragen beantwoord over de toepassing van de samenloopvrijstelling, bedoeld in artikel 15, eerste lid, letter a, van de Wet op belastingen van

Standpunt over terugkomen op geclaimde startersvrijstelling overdrachtsbelasting gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting geeft antwoord op de vraag of het mogelijk is om een reeds toegepaste startersvrijstelling te herroepen zodat deze alsnog bij de aankoop van een nieuwe woning op

Standpunt over toepassing tarief overdrachtsbelasting bij verhuur onzelfstandige woonruimte in woning gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting heeft een standpunt gepubliceerd over de toepassing van het tarief dan wel de startersvrijstelling bij gebruik van onzelfstandige woonruimte in een woning door

Standpunt over de toepassing van het voortzettingsvereiste van artikel 15, lid 1, onderdeel e, ten tweede, WBR bij deelname aan de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderijen gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting beantwoordt een vraag over de toepassing van het voortzettingsvereiste van artikel 15, eerste lid, onderdeel e, ten tweede, van de Wet op belastingen van

Standpunt over de toepassing van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, WBR

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting heeft een standpunt gepubliceerd over de toepassing van artikel 15, eerste lid, onderdeel b, Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Standpunt over kwalificatie Luxemburgse Société en Commandite Spéciale voor de Overdrachtsbelasting gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting beantwoordt de vraag wie voor de overdrachtsbelasting de belastingplichtige is, wanneer een Luxemburgse Société en Commandite Spéciale aandelen verwerft in het

Standpunt over subjectieve vrijstelling overdrachtsbelasting voor een openbare universiteit, artikel 15 lid 1, onderdeel c WBR gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting heeft een standpunt ingenomen over de toepassing van de vrijstelling van artikel 15, lid 1, onderdeel c van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR). Centraal

Standpunt over de toepassing van de interne reorganisatie vrijstelling overdrachtsbelasting in het geval van een Stichting Particulier Fonds als top van het concern gepubliceerd

Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep overdrachtsbelasting beantwoordt de vraag of in het kader van de toepassing van de vrijstelling bij interne reorganisatie als bedoeld in artikel 15, lid 1, aanhef en letter h van de