Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Op deze pagina

KG:207:2024:1 Gevolgen voor belastingschuld van ruisende terugkeer

Aanleiding

In KG:207:2022:3 heeft de Kennisgroep invordering en civiel recht een standpunt ingenomen over wat de gevolgen zijn als een ondernemer zijn IB-onderneming met belastingschulden inbrengt in een bv. De kennisgroep beschrijft dat de ontvanger per geval moet onderzoeken of hij kan instemmen met schuldoverneming bij overdracht van een onderneming. Als de ontvanger instemt met overneming van de belastingschuld door de bv, dan geldt de bv vanaf dat moment als belastingschuldige in de zin van de Invorderingswet 1990 (hierna: Iw 1990). Eventueel recht op uitstel van betaling gaat over op de bv.

De omgekeerde situatie kan zich ook voordoen. De ontvanger kreeg een verzoek van een ondernemer met belastingschuld. De ondernemer wil met een ruisende terugkeer zijn onderneming omzetten van een bv naar een eenmanszaak.

Vraag

Gelden de standpunten van KG:207:2022:3 ook voor de situatie waarin de ondernemer met een ruisende terugkeer zijn bv omzet naar een eenmanszaak?

Antwoord

Ja, de standpunten gelden ook voor deze situatie. De ontvanger moet dus per geval onderzoeken of hij in kan stemmen met de schuldoverneming door de eenmanszaak. Stemt de ontvanger in met schuldoverneming, dan geldt de ondernemer (natuurlijk persoon) als belastingschuldige in de zin van de Iw 1990. Eventueel recht op uitstel van betaling gaat over op de eenmanszaak.

Beschouwing

In KG:207:2022:3 is beschreven dat op grond van artikel 6:157, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) het voorrecht van artikel 21 Iw 1990 na schuldoverneming blijft gelden als er sprake is van schuldoverneming in het kader van de overdracht van een onderneming. Mede daarom is de schuldovernemer vervolgens als belastingschuldige in de zin van de Iw 1990 aan te merken. Artikel 6:157, derde lid, BW is ook van toepassing op de situatie waarin een bv wordt omgezet naar een eenmanszaak. Standpunt KG:207:2022:3 is daarom ook van toepassing op deze situatie.

Deel deze pagina