Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

1089 resultaten

Standpunt gepubliceerd over fiscaal partnerschap in geval van een pensioenregeling met partner zonder NAW-gegevens

01-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of sprake kan zijn van fiscaal partnerschap in het geval een werknemer zijn of haar partner niet heeft aangemeld bij de pensioenuitvoerder voor een nabestaandenpensioen op basis…

KG:202:2023:43 Fiscaal partnerschap in geval van een pensioenregeling met partner zonder NAW gegevens

01-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever kan ervoor kiezen het nabestaandenpensioen voor zijn werknemers te baseren op het zogenoemde bepaalde of onbepaalde partnersysteem. Een bepaald partnersysteem wil zeggen dat alleen voor de werknemers met een partner een nabestaandenpensioen…

Standpunt gepubliceerd over voorlopige verliesverrekening en onherroepelijk vaststaande aanslag

01-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of voor voorlopige verliesverrekening de (definitieve) aanslag waarmee het verlies wordt verrekend onherroepelijk moet vaststaan.

KG:202:2023:42 Voorlopige verliesverrekening en onherroepelijk vaststaande aanslag

01-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Belastingplichtige heeft in 2021 in box 1 een verlies geleden en wil dit verrekenen met het in 2020 behaalde positieve box 1 inkomen (‘carry back’). Over 2020 is een aanslag vastgesteld. Over het verliesjaar…

Standpunt gepubliceerd over hulpmiddelen en uitgaven voor specifieke zorgkosten

01-12-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord wanneer sprake is van een hulpmiddel in de zin van artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, Wet IB 2001.

KG:202:2023:41 Hulpmiddelen en uitgaven voor specifieke zorgkosten

01-12-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Artikel 6.17, eerste lid, onderdeel d, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (hierna: Wet IB 2001) bepaalt in het kader van de uitgaven voor specifieke zorgkosten dat andere hulpmiddelen van een zodanige aard zijn dat…

Standpunt gepubliceerd over regeling voor aflopende deelneming na verkoop belang en verkrijging belang in zelfde vennootschap

30-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of de deelnemingsvrijstelling van toepassing is op een belang dat kleiner is dan 5% van het nominaal gestort kapitaal van een vennootschap en verkregen is bij of aanstonds…

KG:023:2023:5 Regeling voor aflopende deelneming na verkoop belang en verkrijging belang in zelfde vennootschap

30-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige houdt langer dan een jaar een aandelenbelang in Y waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is. Op enig moment verkoopt belastingplichtige dit aandelenbelang aan Y voor € 600.000 (inkoop van aandelen door Y).…

Standpunt gepubliceerd over de betalingsregeling voor het op grond van het kwijtscheldingsbeleid te betalen bedrag

30-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft vragen beantwoord over de betalingscapaciteit bij kwijtschelding. De ontvanger kan bepalen dat een belastingschuldige een bepaald bedrag moet betalen en voor het restant kwijtschelding krijgt. Het te betalen…

KG:207:2023:7 Betalingsregeling voor het op grond van het kwijtscheldingsbeleid te betalen bedrag

30-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De ontvanger kan in bepaalde gevallen kwijtschelding aan een particuliere belastingschuldige verlenen onder de voorwaarde dat een deel van de belastingschuld wordt betaald. Het te betalen deel van de belastingschuld is gebaseerd op de…

Standpunt gepubliceerd over problematische schuldensituatie en kwijtscheldingsverzoeken

30-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft vragen beantwoord over het begrip problematische schuldensituatie. De Kennisgroep beantwoordt ook welke ruimte er is om uitstel van betaling te verlenen, als de belastingschuldige geen kwijtschelding krijgt omdat…

KG:207:2023:6 Problematische schuldensituatie en kwijtschelding

30-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In haar uitspraak van 31 juli 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:3232, wees de Rechtbank Overijssel een verzoek om een dwangakkoord af. De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van een problematische schuldensituatie. De schuldenaar…

Standpunt gepubliceerd over toepassing van het anoniementarief

27-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over het anoniementarief als een werknemer gedurende de dienstbetrekking geen vaste woonplaats meer heeft.

KG:204:2023:22 Toepassing anoniementarief

27-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever heeft een werknemer in dienst die van plan is om de huur van zijn woning op te zeggen om vervolgens in een camper te gaan wonen zonder vaste verblijfplaats. Verdere informatie over…

Standpunt gepubliceerd over correctie bij onjuiste toepassing 30%-regeling

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over correctie bij een onjuiste toepassing van de 30%-regeling.

KG:204:2023:21 Correctie bij onjuiste toepassing 30%-regeling

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werkgever is met zijn werknemer voor toepassing van de 30%-regeling een addendum conform vraag 18 van het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 23 augustus 2013 overeengekomen. Dit betekent dat het oorspronkelijk…

Standpunt gepubliceerd over de vorming van een passiefpost in verband met de inframarginale elektriciteitsheffing

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstbepaling heeft een standpunt ingenomen over de vorming van een passiefpost met betrekking tot de inframarginale elektriciteitsheffing.

KG:213:2023:5 Passiefpost Inframarginale elektriciteitsheffing

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De Europese Unie heeft in oktober 2022 middels een Verordening besloten tot een verplicht plafond op marktinkomsten van bepaalde elektriciteitsproducenten. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën hebben op…

Standpunt gepubliceerd over een mantelzorgwoning en de eigenwoningregeling en box 3

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord wat de gevolgen zijn van een mantelzorgwoning voor de ouders in de tuin van de belastingplichtige voor de eigenwoningregeling en voor de belastingheffing in box 3.

KG:051:2023:16 Gevolgen mantelzorgwoning voor de eigenwoningregeling en box 3

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft een eigen woning. In zijn tuin hebben zijn ouders op eigen kosten een vrijstaande mantelzorgwoning geplaatst. De mantelzorgwoning: Er is geen recht van opstal voor de mantelzorgwoning gevestigd. Voor de huur…

Standpunt gepubliceerd over box 3 en lidmaatschapsrecht coöperatie met recreatiewoning

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft een standpunt ingenomen over de belastingheffing in box 3 over een lidmaatschapsrecht van een belastingplichtige in een coöperatie die de eigendom heeft van een recreatieterrein met daarop voor de belastingplichtige…

KG:051:2023:15 Belastingheffing in box 3 over lidmaatschapsrecht coöperatie met recreatiewoningen

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige is een van de leden van een coöperatie die een recreatieterrein exploiteert. Het recreatieterrein is eigendom van de coöperatie. Het recreatieterrein bestaat uit de grond, gemeenschappelijke ruimtes en privéterreinen met (onroerende) recreatiewoningen.…

Standpunt gepubliceerd over box 3 bij een recreatiewoning op gehuurde grond

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft een standpunt ingenomen over de belastingheffing in box 3 van het bezit van een recreatiewoning die staat op gehuurde grond van een recreatiepark.

KG:051:2023:14 Belastingheffing in box 3 over recreatiewoning op gehuurde grond

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding De belastingplichtige heeft (rechten ten aanzien van) een recreatiewoning op een recreatiepark. Er is feitelijk vastgesteld dat de recreatiewoning onroerend is. De grond en aanwezige centrumvoorzieningen, zoals zwembad, restaurant en dergelijke zijn eigendom van…

Standpunt gepubliceerd over de waardering van een woning voor de eigenwoningreserve

24-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep onroerende zaken heeft de vraag beantwoord of bij de bepaling van de eigenwoningreserve rekening moet worden gehouden met de waardering van een verhuurde woning in box 3.