Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

28 resultaten, gefilterd op

Belastingsoort: Internationaal Belastingrecht (IBR)

KG:040:2023:8 Verrekening van bronbelasting op huurbetalingen uit Polen, Tsjechië, Italië en Portugal inzake vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV is in Nederland gevestigd en verhuurt vorkheftrucks, vrachtwagens, containers en pallets aan afnemers gevestigd in respectievelijk Polen, Tsjechië, Italië en Portugal. Hiervoor ontvangt X BV huurbetalingen. Door de desbetreffende buitenlandse belastingautoriteiten wordt…

KG:040:2023:7 Juridische fusie en discriminatieverbod Verdrag Nederland-India

24-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X Limited is opgericht naar het recht van India en aldaar gevestigd en heeft een vaste inrichting in Nederland. Y Limited is eveneens opgericht naar het recht van India, aldaar gevestigd en heeft eveneens…

KG:040:2023:6 Dubbele belastingheffing bij belang in GmbH & Co. KG

23-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV, gevestigd in Nederland, is commanditair vennoot in Y GmbH & Co. KG (hierna: Y), een in Duitsland gevestigde inkooporganisatie. Met het commanditaire aandeel deelt X BV voor 4% in de winst van…

KG:041:2023:11 Remittance-bepaling in het verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk en lucratief belang

20-11-2023 -
Nieuwsbericht
 - 

Aanleiding Een werknemer heeft gedurende zijn inwonerschap in Nederland vermogensbestanddelen verworven in een Nederlandse entiteit. Deze vermogensbestanddelen kwalificeren als lucratief belang ex artikel 3.92b van de Wet inkomstenbelasting 2001. De werknemer is verhuisd naar het…

KG:041:2023:10 Verdrag NL – VK, art. 17, Pensioenartikel en het begrip 'belastingjaar’

10-11-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inwoner van het Verenigd Koninkrijk ontvangt een pensioen uit Nederland. De hoofdregel in het pensioenartikel (artikel 17, eerste lid) in het belastingverdrag Nederland – Verenigd Koninkrijk 2008 (hierna: Verdrag NL-VK) is dat het…

KG:041:2023:9 Eenmalige uitkering uit death-benefit-regeling Verenigd Koninkrijk

12-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A, inwoner van Nederland, ontvangt een uitkering ter zake van het overlijden van een familielid die in het Verenigd Koninkrijk werkte als werknemer voor een Britse werkgever. De uitkering betreft een eenmalige overlijdensuitkering (death…

KG:041:2023:8 Non-domiciled resident (Verenigd Koninkrijk) en verdragsinwonerschap

03-10-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer heeft gedurende zijn inwonerschap in Nederland vermogensbestanddelen verworven in een Nederlandse entiteit. Deze vermogensbestanddelen kwalificeren als lucratief belang ex artikel 3.92b van de Wet inkomstenbelasting 2001. De werknemer is verhuisd naar het…

KG:041:2023:7 Verdrag NL-BE, art. 20, eerste lid, leraar emigreert

12-09-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A, inwoner van Nederland, werkt drie jaar als lid van het onderwijzend personeel (leraar) bij een Nederlandse onderwijsinstelling. In jaar 4 emigreert A naar België. Vraag Wordt ten gevolge van de emigratie van Nederland…

KG:040:2023:5 Verbod extraterritoriale belastingheffing en de Wet bronbelasting 2021

11-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een naar Nederlands recht opgerichte NV (hierna: X NV) verplaatst haar feitelijke leiding per datum oprichting naar Frankrijk. De verplaatsing van de feitelijke leiding is ingegeven door zakelijke, niet-fiscale, motieven. In dit antwoord wordt…

KG:041:2023:3 Grundrente

06-07-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Met ingang van 1 januari 2021 ontvangen bepaalde inwoners van Nederland die in Duitsland hebben gewerkt en hebben bijgedragen aan de Rentenversicherung, een toeslag op hun Rentenversicherung-uitkering, de zogenoemde Grundrentezuschlag (in de volksmond en…

KG:040:2023:4 Fictieve Braziliaanse bronbelasting (tax sparing credit) kan niet als kosten in aftrek worden gebracht

29-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Nederlandse vennootschap (BV X) levert technische diensten aan afnemers in Brazilië. Brazilië heft geen belasting op de vergoeding voor die diensten, maar had dit wel mogen doen op grond van het Verdrag Nederland-Brazilië…

KG:040:2023:2 Besluit voorkoming dubbele belasting, gebroken boekjaar en tariefwijziging Wet Vpb 1969

22-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding X BV is als binnenlandse belastingplichtige onderworpen aan de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb 1969). X BV hanteert een gebroken boekjaar. In het boekjaar 2021/2022 geniet X BV buitenlands inkomen (bestaande…

KG:040:2023:3 Verrekening van bronbelasting op interest over een mezzaninelening onder het Verdrag Nederland-Duitsland  

22-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland gevestigde vennootschap heeft een zogenoemde mezzaninelening verstrekt aan een in Duitsland gevestigde, niet-gelieerde vennootschap. De vergoeding voor deze financiering bedraagt een bepaald percentage van de winst met als maximum een bepaald…

KG:040:2023:1 De kwalificatie van de Zwitserse Anlagestiftung voor toepassing van het Verdrag Nederland-Zwitserland

22-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een Zwitserse Anlagestiftung verzoekt om een volledige teruggaaf van ingehouden Nederlandse dividendbelasting op grond van artikel 10, derde lid, onderdeel b, van het Belastingverdrag Nederland-Zwitserland 2010 (hierna: het Verdrag). Vraag Kwalificeert een Zwitserse Anlagestiftung…

KG:051:2023:5 Overgangsrecht bestaande eigenwoningschuld kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

15-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een belastingplichtige heeft vóór 2013 een woning in het buitenland gekocht, waarvoor hij een aflossingsvrije lening is aangegaan. Deze woning is zijn hoofdverblijf en hij is fiscaal inwoner van dat land. Pas na 1…

KG:041:2023:1 Aftopping 30%-regeling en elders belast inkomen

13-06-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een werknemer maakt gebruik van de 30%-regeling. Het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking én de vergoeding bedragen samen € 400.000. Van dit loon én de vergoeding komt 25% ter heffing toe aan een ander land…

KG:041:2022:3 Verdrag NL – ZWI, art. 18, eerste lid, berekening max 15% bronheffing

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een inwoner van Zwitserland geniet in 2021 uit Nederland een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 300.000. Dit belastbaar inkomen bestaat uit loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van € 130.000 en periodieke pensioeninkomsten van € 170.000.…

KG:041:2022:2 Verdrag NL – BE, art. 20, tweede lid, Leraar wisselt van baan

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A, inwoner van België, werkt drie jaar als lid van het onderwijzend personeel (leraar) bij een Nederlandse onderwijsinstelling. Direct na de beëindiging van deze dienstbetrekking gaat hij als lid van het onderwijzend personeel werken…

KG:041:2022:1 Werknemer op Nederlandse veerboot

28-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding A, woont in België en werkt 6 maanden per jaar in een dienstbetrekking voor een Nederlandse particuliere werkgever. A vaart met een veerboot, geëxploiteerd door de Nederlandse werkgever, over de grensmaas tussen België en…

KG:040:2022:9 Locatie voor verhuur vervoermiddelen vaste inrichting

23-03-2023 -
Standpunt
 - 

Samenvatting De Kennisgroep IBR vpb & winst heeft de vraag beantwoord of stallingslocaties in combinatie met het ter beschikking stellen van vervoermiddelen door een buitenlandse onderneming, een vaste inrichting in Nederland vormen. Aanleiding Een buitenlandse…

KG:040:2022:8 Afdrachtvermindering en in strijd met belastingverdrag geheven bronheffing

22-03-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In artikel 11a van de Wet op de dividendbelasting 1965 (hierna: Wet DB) is de afdrachtvermindering voor fiscale beleggingsinstellingen opgenomen. Artikel 11a, tweede lid, Wet DB stelt hierbij voor buitenlandse bronheffing onder meer als…

KG:040:2022:5 Toepassing Interest- en royaltyrichtlijn, fiscale eenheid en de vestigingsplaatsfictie

16-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een naar Nederlands recht opgerichte, in 2016 naar België verplaatste en in een BVBA omgezette, vennootschap (hierna: BV/BVBA) ontvangt rente van een in Nederland gevestigde kleindochtervennootschap (hierna: KD). Alle aandelen in KD worden gehouden…

KG:040:2022:7 Uitkering van dividend door naar Malta verplaatste BV aan in Nederland woonachtige aandeelhouder.

09-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een naar Nederlands recht opgerichte, op Malta gevestigde, vennootschap keert dividend uit aan haar aandeelhouder. Deze aandeelhouder/natuurlijk persoon is op grond van artikel 4 Algemene wet inzake rijksbelastingen én voor de toepassing van de…

KG:040:2022:6 Onjuiste vertaling “pension scheme” in Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk

09-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding In artikel III, onderdeel b, van het protocol behorende bij de Overeenkomst Nederland-Verenigd Koninkrijk 2008 (hierna: het protocol) wordt verwezen naar “pensioenfondsen”. Zie de volgende zinsnede:  “(…) b. wat het Verenigd Koninkrijk betreft, pensioenfondsen…

KG:040:2022:4 Ineens afgeschreven voortbrengingskosten en de tweede limiet

02-02-2023 -
Standpunt
 - 

Aanleiding Een in Nederland belastingplichtig lichaam heeft de voortbrengingskosten van immateriële activa ineens afgeschreven conform artikel 8, eerste lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: Wet Vpb) jo. artikel 3.30, derde lid, Wet inkomstenbelasting 2001…