Ga direct naar de filters Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

613 resultaten, gefilterd op

Informatiesoort: Nieuwsbericht

  • Informatiesoort

  • Kennisgroep

  • Sorteren

Standpunt gepubliceerd over de toepassing van artikel 15b Wet Vpb en de vrijheid van vestiging

06-02-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft de vraag beantwoord of de vrijheid van vestiging zich ertegen verzet dat bij de toepassing van artikel 15b Wet Vpb 1969 op een Nederlandse bv met een in…

Standpunt gepubliceerd over de versobering van de 30%-regeling, wisseling van inhoudingsplichtige

01-02-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over de versobering van de 30%-regeling. Meer specifiek over de wijze waarop percentages van 30, 20 of 10 bij een ingekomen werknemer toegepast moeten…

Standpunt gepubliceerd over versobering 30%-regeling en verlaging maximale vergoeding in loontijdvak

01-02-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over de versobering van de 30%-regeling. Meer specifiek over de wijze waarop in een maand waarin een 20-maandsperiode afloopt, de maximale percentages van 30,…

Standpunt gepubliceerd over de versobering van de 30%-regeling

01-02-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over de versobering van de 30%-regeling. Meer specifiek over de vraag hoe moet worden omgegaan met situaties waarin geen recht bestaat op de maximale…

Standpunt gepubliceerd over gebruikelijk loon bij commissaris-bv

01-02-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over een uit een commissaris-bv genoten beloning.

Standpunt gepubliceerd over vermindering van dividendbelasting bij inkoop van aandelen onder de verdragen met Duitsland en Zwitserland

30-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft de vraag beantwoord of Nederland onder de verdragen met respectievelijk Duitsland en Zwitserland verplicht is om bij de inkoop van aandelen een vermindering van dividendbelasting te verlenen.

Standpunt gepubliceerd over de gevolgen van goedkeuring voor de aandeelhoudersvereisten bij geen economisch belang voor de bestuurdersvereisten (fbi-regime)

30-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb heeft de vraag beantwoord of een toezegging in de parlementaire geschiedenis met betrekking tot het aandeelhoudersvereiste van artikel 28, tweede lid, onderdeel c, aanhef, onder 2°, Wet Vpb 1969 doorwerkt…

Standpunt gepubliceerd over aanpassing auto die niet op naam staat en uitgaven voor specifieke zorgkosten

30-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of de kosten voor een aanpassing van een auto bij belastingplichtige in aanmerking komen als uitgaven voor specifieke zorgkosten, wanneer de auto niet op naam van de…

Standpunt gepubliceerd over de coöperatie en de toepassing van artikel 10-1-j Wet Vpb 1969

25-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen vpb heeft de vraag beantwoord of artikel 10-1-j Wet Vpb 1969 van toepassing kan zijn op een coöperatie die rechten op aandelen in het kapitaal van een verbonden lichaam toekent.

Standpunt gepubliceerd over de buitengaatsbepaling in het verdrag Nederland-Denemarken en voorkoming van dubbele belasting

23-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR Vpb & winst heeft de vraag beantwoord of is voldaan aan de voorwaarde in artikel 24, negende lid, van het verdrag Nederland-Denemarken (‘dat in Denemarken belasting is betaald’) als een fictieve vaste…

Standpunt gepubliceerd over bril voor kleurenblindheid en uitgaven voor specifieke zorgkosten

23-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of de kosten van een bril voor kleurenblindheid aftrekbaar zijn als uitgaven voor specifieke zorgkosten.

Standpunt gepubliceerd over artikel 1.7, tweede lid, onderdeel c, Wet IB 2001 – waardeoverdracht

18-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH aanslag heeft een standpunt ingenomen over de waardeoverdracht vanuit een buitenlandse pensioenregeling naar een andere buitenlandse pensioenregeling.

Standpunt gewijzigd over artikel 32bb Wet LB 1964, excessieve vertrekvergoeding bij een in het buitenland wonende werknemer

18-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

In het eerder gepubliceerde standpunt van de Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag ontbrak in de beschouwing, eerste deel van de tweede alinea, het woord "geen". Dit is alsnog toegevoegd. Het standpunt is inhoudelijk niet gewijzigd.

Standpunten geactualiseerd over aftopping 30%-regeling

18-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

Op 1 januari 2024 is de aftopping van de 30%-regeling in werking getreden. Naar aanleiding hiervan zijn de door de Kennisgroep IBR IB niet winst/LB/PH-aanslag reeds eerder gepubliceerde standpunten over artikel 31a Wet LB 1964 geactualiseerd.…

Standpunt gepubliceerd over aanvraag A1-verklaring

16-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de belastbaarheid van de aanvraag van een A1-verklaring door de werkgever.

Standpunt gepubliceerd over aanvraag gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid

16-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de belastbaarheid van de aanvraag van een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid door de werkgever.

Standpunt gepubliceerd over aanvraag tewerkstellingsvergunning

16-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft een standpunt ingenomen over de belastbaarheid van de aanvraag van een tewerkstellingsvergunning door de werkgever.

Standpunt gepubliceerd over IACK bij bird nesting

16-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft de vraag beantwoord of in situaties van bird nesting (een vorm van co-ouderschap waarbij de kinderen in dezelfde woning verblijven en de ouders van woning wisselen) recht kan bestaan op…

Standpunt gewijzigd over de gevolgen voor de belastingschuld van ruisende terugkeer

12-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft het standpunt gewijzigd over de gevolgen van ruisende terugkeer. In het standpunt stond dat als de ontvanger instemt met schuldoverneming door de eenmanszaak 'de bv als belastingschuldige in…

Standpunten van de Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst geactualiseerd

11-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep inkomstenbelasting niet-winst heeft een aantal standpunten geactualiseerd naar aanleiding van wetswijzigingen. Verder is van de gelegenheid gebruik gemaakt om enkele redactionele wijzigingen in deze standpunten aan te brengen. Inhoudelijk zijn er geen wijzigingen…

Standpunt gepubliceerd over de toepassing van de ruilarresten bij gebruik van een cryptotradingbot

09-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstbepaling heeft een vraag beantwoord over de toepassing van de zogenoemde ruilarresten bij gebruik van een cryptotradingbot.

Standpunt gepubliceerd over de toepassing van de ruilarresten bij onderhandse cryptohandel

09-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep winstbepaling heeft een vraag beantwoord over de toepassing van de zogenoemde ruilarresten bij onderhandse cryptohandel.

Standpunt gepubliceerd over re-integratie activiteiten; uitsluiting artikel 4, eerste lid, onderdeel b, Wet BCF

09-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep omzetbelasting OVI heeft de vraag beantwoord of de uitsluitingsgrond van artikel 4, eerste lid, aanhef en onderdeel b, Wet BCF van toepassing is op de btw die aan een gemeente in rekening is…

Standpunt gepubliceerd over de conserverende aanslag bij pensioenaanspraken

08-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft vragen beantwoord over de conserverende aanslag bij pensioenaanspraken. De kennisgroep heeft beoordeeld of de individuele inkomensbestanddelen van een conserverende aanslag, door de ontvanger individueel kunnen worden behandeld. Ook…

Standpunt gepubliceerd over de gevolgen voor de belastingschuld van ruisende terugkeer

08-01-2024 -
Nieuwsbericht
 - 

De Kennisgroep invordering & civiel recht heeft een standpunt ingenomen over de gevolgen voor de belastingschuld, als een ondernemer zijn bv met een ruisende terugkeer omzet naar een eenmanszaak.