Ga direct naar de inhoud Ga direct naar de footer

Standpunt gepubliceerd over de beschikking artikel 13, zevende lid, Wet Vpb 1969 en een non-deliverable valutatermijncontract

De Kennisgroep deelnemingsvrijstelling heeft de vraag beantwoord of het verschil tussen de spotkoers en de overeengekomen termijnkoers bij het afsluiten van een ‘non-deliverable’ valutatermijncontract waarvoor een zogenoemde artikel 13-7-beschikking is afgegeven (welke in casu bevestigt dat de rechtshandeling strekt tot het afdekken van het valutarisico dat met de deelneming wordt gelopen), rentekosten bevat waarop de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is.

Naar het standpunt

Deel deze pagina